Islám a společnost

Islám a společnost

Islám nařizuje, že je třeba se starat o životní prostředí a chránit ho a zakazuje jakékoliv znečišťování. Dosahuje toho následujícími zásadami:

Doporučuje sázet užitečné rostliny a stromy. Posel islámu Muhammad řekl:

Žádný muslim nezasadí strom či plodiny, jejichž plody jí ptáci, lidé či zvířata, aniž by mu to bylo započítáno jako almužna (Buchárí).

Doporučuje odstraňovat vše škodlivé. Posel islámu řekl:

Odstraňovat škodlivé z cesty je almužnou (Buchárí).

Doporučuje karanténu pro postižené nemocemi a epidemiemi, aby se zabránilo šíření do dalších oblastí a ochránily se životy ostatních. Posel islámu řekl:

Pokud uslyšíte o moru v určité oblasti, nevstupujte tam. A když propukne v místě, kde se nacházíte, pak jej neopouštějte» (Buchárí).

Zakazuje bezdůvodné zabíjení zvířat a ptáků. Posel islámu Muhammad řekl:

Když někdo bez důvodu zabije vrabce, ten bude v den zúčtování volat k Alláhovi: „Alláhu, ten a ten mě zabil bez důvodu a bez užitku!» (Nasá›í).

Zakazuje jakékoliv znečišťování. Posel islámu Muhammad řekl:

Obávejte se dvou věcí, za které lidé proklínají ostatní» [Jeho společníci] se zeptali: ... Jaké jsou tyto dvě věci, za které lidé proklínají ostatní?“ On odpověděl: «Vykonání potřeby na místech, kudy chodí lidé, nebo kde vyhledávají stín (Muslim).