Vědecká fakta v několika koránských verších

This picture depicts the galaxy containing our solar systemTento obrázek znázorňuje galaxii, do které patří naše sluneční soustava.

Alláh říká:

Vskutku je ve stvoření nebes a země, ve střídání noci a dne, v lodi, jež pluje po moři s tím, co užitečné je lidem, ve vodě, již Bůh z nebe sesílá a kterou znovu oživuje zem po smrti její – a na ní všechna zvířata se rozptylují – a v pohybu větrů a oblacích podrobených mezi nebem a zemí – v tom všem jsou věru znamení pro lid rozumný (2:164).

Korán byl zjeven Muhammadovi, který byl negramotný – neuměl ani číst, ani psát. Jeho lid byl převážně také negramotný. Jak tedy mohl takovýto muž přinést písmo, které přivádělo v úžas nejvýřečnější z lidí?

Alláh říká:

Ayah
Alláhova výzva všem je, aby přinesli něco podobného Koránu. Nezapomeňme, že nejkratší kapitola Koránu má pouze deset slov!
Rci: I kdyby se lidé a džinové spojili, aby něco podobného Koránu tomuto vytvořili, nebyli by schopni přijít s něčím podobným, byť by si vzájemně byli pomocníky (17:88).

Prorok, stejně jako mnoho jeho společníků, byl chudý. Přesto lidem přednášel koránské verše obsahující vědecké skutečnosti, které moderní věda pomocí přesných přístrojů objevila až více než 1400 let po zjevení Koránu.

Thomas Carlyle řekl:

Že by podvodník založil náboženství? Vždyť podvodník nedokáže ani postavit dům! Pokud nezná a neumí pracovat s vlastnostmi malty, pálené hlíny a všeho ostatního, co je ke stavbě třeba, výsledkem nebude dům, ale hromada suti. Nevydržel by stát po dvanáct století a poskytovat příbytek sto osmdesáti miliónům lidí, ale rovnou by spadl(12).