Wat in de Koran over de oceanen wordt genoemd

De Koran en de afscheiding tussen de zeeën

Allah zegt:

Hij is Degen Die de twee zeeën naast elkaar doet?, de een zoet en fris van smaak, de ander zout en bitter. En Hij heeft een afscheiding tussen hen geplaatst, en (die is) als een onoverbrugbare afscheiding (De Koran: 25- 53)

Het feit dat (verschillende soorten) zeewater niet met elkaar mengen is een feit dat pas door wetenschappers van de oceanografie is ondekt, dit wordt veroorzaakt door een fysieke kracht genaamd «opervlakktespanning», dichtheid van het water voorkomt mengen van twee soorten, hierdoor lijkt het op een soort barrière. Zoet rivierwater dat de zee in stroomt heeft geen invloed op zeewater en verandert dus ook niet zijn zoutgehalte, en ook zeewater heeft geen invloed op zoet rivierwater dat de zee in stroomt. Zo stroomt bijvoorbeeld de Amzone rivier ruim 300 km de Atlantische Oceaan in zonder dat de zoete smaak verandert.

Er zijn drie belangrijke zoutgehalte regimes in kust waterwegen: gelaagd, deels gemengd en volledig gemengd.
Er zijn drie belangrijke zoutgehalte regimes in kust waterwegen: gelaagd, deels gemengd en volledig gemengd.

De Koran en duisternis in de diepe zee

Allah zegt:

Of (de toestand van de ongelovige is) als de duisternissen in de diepe zee, bedekt door golf bedekt door golf, waarop wolken zijn; duisternissen bovenop elkaar. Wanneer iemand zijn hand uitstrekt kan hij die bijna niet zien. En aan wie Allah geen licht geeft: voor hem is er geen licht. (De Koran: 24 -40).
Dit diagram geeft de diepte aan die het licht in heldere oceaanwater zal doordringen. Omdat rood licht sterk wordt geabsorbeerd, het heeft de minst diepe penetratie diepte, en blauw licht heeft zoals te zien in het diagram de diepste penetratie diepte. (Applied Optics, Vol. 20 (177) Smith, RC en KS Baker. 1981) Zie ook de officiële NASA-website.
Dit diagram geeft de diepte aan die het licht in heldere oceaanwater zal doordringen. Omdat rood licht sterk wordt geabsorbeerd, het heeft de minst diepe penetratie diepte, en blauw licht heeft zoals te zien in het diagram de diepste penetratie diepte. (Applied Optics, Vol. 20 (177) Smith, RC en KS Baker. 1981) Zie ook de officiële NASA-website.

Het is een wetenschappelijk feit dat het in diepe zeeën zeer duister is, doordat zonlicht door zeewater onmogelijk die diepte kan bereiken. De duisternis begint bij ongeveer 200 meter, op deze diepte is er haast geen licht, op een diepte van 1000 meter is er helemaal geen licht meer. De ozonlaag in de atmosfeer laat de meeste uv-straling niet door, de wolken op hun beurt kaatsen ongeveer 30% terug en absorberen 19% van de overgebleven zonnestralen. Hierdoor bereikt slechts 51% van de zonnestralen de oppervlakte van de zeeën en oceanen, daarna kaatsen de oppervlaktegolven 5% en 35% van de rode stralen wordt gebruikt om het water te verdampen in het proces van fotosynthese van sommige zeeplanten. Wanneer het overgebleven zonlicht het zeewater inschijnt, wordt deze blootgesteld aan meerdere weerkaatsingen en afbreekprocessen zodat het zonlicht verdeeld wordt in verschillende delen die de ene na het andere worden geabsorbeerd, de eerste kleur die wordt geabsorbeerd of afgebroken is de rode kleur en de laatste is paars.

Het is duidelijk dat de kennis hiervan niet lang geleden ondekt is met behulp van moderne technologie en hulpmiddelen die het mogelijk maken om deze ondekkingen te doen in diepe zeeën. De profeet Mohammed leefde in een woestijnachtig gebied en nooit is de Profeet naar de zee geweest. En het feit dat de Koran met zulke nauwkeurige informatie over de zee is gekomen, is een van de bewijzen dat de Koran Het Woord van Allah is.

Interne golven van de oceaan die zich mengen. (Oceanography, Chris Garrett Zie ook : http://www.nature.com/nature/journal/v422/ n6931/full/422477a.html).
Interne golven van de oceaan die zich mengen. (Oceanography, Chris Garrett Zie ook : http://www.nature.com/nature/journal/v422/ n6931/full/422477a.html).
Interne golven op grensvlak tussen twee lagen van water met verschillende dichtheden. De ene is zwaar (de onderste), de andere heeft een mindere dichtheid (de bovenste). (Oceanography, bruto, p. 204).
Internal waves at interface between two layers of water of different densities. One is dense (the lower one), the other one is less dense (the upper one). (Oceanography, gross, p. 204)
De grote watermassa’s in de diepe oceaan onderscheiden zich door hun temperatuur en zoutgehalte. Deze eigenschappen bepalen hun relatieve dichtheden, die op zijn beurt de diepe thermohaliene circulatie van de oceanen in drijft. NADW = Noord-Atlantisch Diep Water. AABW = Antarctisch Bodem Water. (Aangepast figuur, Dr. Steve Hovan, Indiana Universiteit van Pennsylvania.)
De grote watermassa’s in de diepe oceaan onderscheiden zich door hun temperatuur en zoutgehalte. Deze eigenschappen bepalen hun relatieve dichtheden, die op zijn beurt de diepe thermohaliene circulatie van de oceanen in drijft. NADW = Noord-Atlantisch Diep Water. AABW = Antarctisch Bodem Water. (Aangepast figuur, Dr. Steve Hovan, Indiana Universiteit van Pennsylvania.)