De stansplaats van Ibrahim vrede zij met hem

Dat is de steen waarop Ibrahim vrede zij met hem stond tijdens het bouwen van de heilige Ka’bah toen hij de stenen op de steeds hoger wordende muur moest plaatsen en hij er niet bij kon. Doordat hij tijdens de bouw en het tillen van de stenen erop stond is de afdruk van zijn voeten duidelijk erop gemarkeerd. Zo was Ibrahim aan het bouwen en Ismaiel gaf hem de stenen aan tot de bouw van de Heilige Ka’bah werd afgerond.

De stansplaats van Ibrahim vrede zij met hem
De standplaats van Ibrahim. Een van de wonderen van de profeet Ibrahim was dat de rots waarop hij stond tijdens de bouw van de Ka'ba zacht werd, zijn ingezonken voetsporen zijn tot de dag van vandaag zichtbaar

De afdruk van de voeten van Profeet Ibrahim vrede zij met hem is tot de dag van vandaag nog te bezichtigen op de steen die als verhoging diende. Het is beschermd met een dikke glazen wand om het te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Allah de Verhevene heeft de Moslims bevolen om er achter te bidden (wel richting de Heilige Ka´bah) met als bewijs:

“En toen Wij het Huis tot een plaats van verzameling voor de mensheid maakten en een plaats van veiligheid. En neemt de standplaats van Ibrahim tot een plaats voor het gebed.” (Al-Baqarah, Ayah 125).

Opdat dit een teken zal blijven in het herdenken van Ibrahim vrede zij met hem. De oorsprong van de Zwarte Steen en de Standplaats van Ibrahim vrede zij met hem is van robijn afkomstig uit het Paradijs. De Profeet vrede zij met hem zei:

“ De Zwarte Steen en de Standplaats van Ibrahim zijn robijnen uit het Paradijs. Als Allah de Verhevene hun licht niet had gedimd dan verlichtten ze alles tussen het oosten en het westen.” (Sahih Ibn Habbaan).