Islamul şi femeile

Islamul şi femeile

În Islam, femeile şi bărbaţii se deosebesc unii de ceilalţi prin faptul că au de îndeplinit roluri diferite. În Islam, a onora şi a respecta femeia este un semn al unui caracter bun şi sănătos, ca şi un semn al unei naturi umane veritabile. Mesagerul lui Allah, Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

şi cei mai buni dintre voi sunt cei care sunt cei mai buni cu soţiile lor. (relatat de Tirmidhi).

Femeia (în postura de mamă) este cea mai importantă persoană cu care bărbatul trebuie să se poarte respectuos, cu care trebuie să păstreze legăturile strâns şi cu care trebuie să se comporte bine. Atunci când un bărbat l-a întrebat pe Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) faţă de cine trebuie să arate cel mai bun comportament, Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus:

Mama ta. Omul a întrebat: şi mai cine? Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: Mama ta. Omul a întrebat iar: şi apoi cine? Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus: Tatăl tău. (relatat de Bukhari şi Muslim).

Mesagerul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a mai spus:

Femeile sunt jumătatea geamănă a bărbaţilor. (relatat de Abu Dawud).
 1. Femeile sunt egale cu bărbaţii în ceea ce priveşte umanitatea lor. Ele nu sunt nici sursa păcatului original, nici motivul pentru care Adam (Pacea lui Allah fie asupra sa!) a fost alungat din Jannah (Grădinile Paradisului).
 2. Femeile sunt egale cu bărbaţii în ceea ce priveşte identitatea lor. Ele nu îşi pierd nici numele lor, nici pe cel al familiei lor atunci când se căsătoresc. Identitatea lor nu se estompează şi nici nu se contopeşte cu cea a soţilor.
 3. Femeile sunt egale cu bărbaţii în ceea ce priveşte răsplata şi pedeapsa pentru faptele.
 4. făcute, care vor fi primite atât în această viaţă, cât şi în Viaţa de Apoi.
 5. Femeile sunt egale cu bărbaţii în ceea ce priveşte păstrarea onoarei şi castităţii.
 6. Femeile sunt egale cu bărbaţii în ceea ce priveşte dreptul lor la moştenire.
 7. Femeile sunt egale cu bărbaţii în ceea ce priveşte averea lor, în sensul că o pot cheltui după bunul plac.
 8. Femeile sunt egale cu bărbaţii în sensul că poartă pe umerii lor responsabilitatea reformelor sociale.
 9. Femeile sunt egale cu bărbaţii în ceea ce priveşte dreptul de a primi o educaţie solidă.
 10. Femeile sunt egale cu bărbaţii în ceea ce priveşte primirea unei bune educaţii, unei învăţături corecte şi unei îngrijiri atente. Islamul presupune ca aceste drepturi ale femeilor să fie plasate la cel mai înalt nivel.
 11. Femeile au dreptul de a primi de la soţii lor tot ceea ce au nevoie. Dacă nu este căsătorită, atunci va primi ceea ce are nevoie de la tatăl, de la fratele ei, iar dacă aceştia nu mai sunt în viaţă, atunci va primi toate cele necesare de la rudele sale de parte bărbătească cele mai apropiate.
 12. Femeia are dreptul de a-şi păstra intacţi toţi banii. Ea nu este obligată să-i cheltuie pentru întreţinerea familiei, deoarece ea nu are responsabilităţi financiare.
 13. Femeile au dreptul de a le fi satisfăcute nevoile sexuale de către soţii lor.
 14. Femeile au dreptul de a obţine custodia copiilor lor în cazul unui divorţ, cu excepţia cazului în care ea nu este capabilă să facă acest lucru, din motive valide.
 15. Femeile au dreptul să se recăsătorească în caz de divorţ sau dacă rămân văduve.

Profetul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus:

Oricine are două fiice şi le îngrijeşte până când acestea ating vârsta pubertăţii, va fi cu mine în Paradis la fel cum sunt acestea. şi şi-a apropiat degetul arătător de cel mijlociu. (relatat de Ahmed).
For more information about Islamul şi femeile please visit