Coranul şi embriologia

Cu privire la etapele prin care trece fetusul, Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios.

(Noi l-am creat pe om din apa aleasă [venită] din lut. ~ Apoi l-am făcut Noi o picătură într-un loc sigur, ~ Apoi am făcut din picătură un cheag şi am făcut din cheag o bucată de carne şi am făcut din bucata de carne oase şi am îmbrăcat oasele cu carne. Apoi l-am scos la iveală ca o altă făptură. Binecuvântat fie Allah, Făcătorul, Cel Bun! ) [Coran, 23:12 - 14].
Începutul dezvoltării embrionare
Începutul dezvoltării embrionare.

Etapele prin care omul s-a format sunt următoarele.

Facerea din lut: Adam (Pacea lui Allah fie asupra lui!), părintele omenirii, a fost creat din lut. Acest verset nu este de acord cu teoria evoluţionistă, pe care ştiinţa o aprobă. Aceasta indică faptul că oamenii sunt creaţii distincte. Oamenii nu a evoluat din alte specii.

Amestecarea spermei cu celulele sexuale feminine: În acest stadiu, fluidul bărbătesc şi femeiesc se amestecă în trompele uterine, având ca rezultat oul fecundat, care poate fi fertilizat sau poate muri, prin voinţa lui Allah. Dacă ovulul se fertilizează, primul stadiu al creaţiei va începe. Allah Preaînaltul spune.

(Nu l-am creat pe om dintr-o picătură de amestecuri, ca să-l încercăm, şi l-am făcut pe el cu auz şi cu vedere? ) [Coran, 76:2].
Diagrama ilustrează fertilizarea, proces care începe atunci când spermatozoizii ating membrana plasmei ovocitului secundar şi se termină cu amestecul cromozomilor materni şi paterni în faza în metafaza primei diviziuni miotice a zigotului. Ovocitul secundar este înconjurat de mai mulţi spermatozoizi, iar doi dintre ei penetrează corona radiata.
Diagrama ilustrează fertilizarea, proces care începe atunci când spermatozoizii ating membrana plasmei ovocitului secundar şi se termină cu amestecul cromozomilor materni şi paterni în faza în metafaza primei diviziuni miotice a zigotului. Ovocitul secundar este înconjurat de mai mulţi spermatozoizi, iar doi dintre ei penetrează corona radiata.

Dacă spermatozoidul nu fertilizează ovulul, ambele sunt aruncate din pântec, dar dacă fertilizează ovulul şi creează un zigot, acesta se va agăţa de o parte a uterului şi va lua forma de blastulă. Dacă Allah Atotputernicul voieşte, acesta se va agăţa de pântec şi atunci va ajunge la etapa de alaqah (cheag agăţat).

Allah Preaînaltul spune în Coranul cel Glorios.

(O, voi oameni! Dacă sunteţi în îndoială cu privire la Înviere, Noi doară v-am creat din ţărână, apoi dintr-o picătură, apoi dintr-un cheag de sânge [ca o lipitoare], apoi dintr-o bucată de carne, cu formă, după ce a fost fără formă [plăsmuită şi neplăsmuită], pentru ca să vă arătăm vouă [puterea Noastră]. Şi Noi lăsăm să sălăşluiască în pântece ceea ce voim Noi până la un timp hotărât; apoi vă scoatem pe voi ca prunci, pentru ca apoi să ajungeţi voi la vârsta bărbăţiei. Şi unii dintre voi mor [tineri], iar alţii sunt lăsaţi [să trăiască] până la cea mai neputincioasă vârstă, pentru ca să nu mai ştie nimic după ce au ştiut. Tu vezi pământul fără viaţă, iar dacă Noi pogorâm apa asupra lui, el se mişcă, se umflă şi lasă să răsară [plante] din fiecare soi minunat. ) [Coran, 22:5].
Fertilization

Cheag agăţat: Acesta este descris astfel, deoarece este agăţat de pântec, aşa cum este o lipitoare agăţată de alte creaturi de la care ia sânge.

Vedere laterală a embrionului (la 24/25 de zile). Aici se pot observa asemănările dintre embrion şi lipitoare, în starea de „alaqah”. (Preluată din cartea dr. Keith Moore – Dezvoltarea corpului uman).
Vedere laterală a embrionului (la 24/25 de zile). Aici se pot observa asemănările dintre embrion şi lipitoare, în starea de „alaqah”. (Preluată din cartea dr. Keith Moore – Dezvoltarea corpului uman).
Diagrama prezintă sistemul cardiovascular al embrionului, aflat la 21 de zile; vederea este din partea stângă. Aceasta este etapa intermediară, când vasele pereche sunt simetrice (Kate Moore). Aspectul embrionului şi pungile sale germinale fac ca acesta să arate ca un cheag de sânge, din cauza prezenţei unei cantităţi mari de sânge în embrion.
Diagrama prezintă sistemul cardiovascular al embrionului, aflat la 21 de zile; vederea este din partea stângă. Aceasta este etapa intermediară, când vasele pereche sunt simetrice (Kate Moore). Aspectul embrionului şi pungile sale germinale fac ca acesta să arate ca un cheag de sânge, din cauza prezenţei unei cantităţi mari de sânge în embrion.
Secțiune a unui embrion implantat (aproximativ 21 zile). În această diagramă, putem vedea suspendarea unui embrion în stadiul de „alaqah” aflat în pântecele mamei.
Secțiune a unui embrion implantat (aproximativ 21 zile). În această diagramă, putem vedea suspendarea unui embrion în stadiul de „alaqah” aflat în pântecele mamei.

Substanţa mestecată: Este astfel numită deoarece embrionul apare ca o substanţă mestecată.

fotografia macro de la embrionul uman etapa a 13-4 ½ săptămâni. (Keith Moore) Dimensiune reală 4,5 mm.
fotografia macro de la embrionul uman etapa a 13-4 ½ săptămâni. (Keith Moore) Dimensiune reală 4,5 mm.
Embrionul se află în aceeaşi stare cu cea a unei substanţe mestecate, pentru că somitele din partea posterioară a embrionulu.
Embrionul se află în aceeaşi stare cu cea a unei substanţe mestecate, pentru că somitele din partea posterioară a embrionulu.
  • Formarea oaselor.
  • Acoperirea oaselor cu carn.
  • Dezvoltarea embrionului în diferite etape, în care are loc dimensionarea corpului şi aducerea vieţii în el.

Embrionul uman trece printr-un număr de etape în trei întunecimi, după cum spune Allah Preaînaltul în Coranul cel Nobil.

(El v-a creat pe voi [toţi] dintr-un singur suflet. Apoi a făcut din el pe soţia sa. Şi v-a trimis vouă opt suflete de vite. El vă creează în pântecele mamelor voastre, făptură după făptură, în trei întunecimi. Acesta este Allah, Stăpânul vostru! A Lui este împărăţia! Nu există altă divinitate afară de El! Cum de vă abateţi? ) [Coran, 39:6].

Acest verset spune că embrionul este acoperit de trei învelişuri, menţionate ca întunecimi. Apa, aerul, lumina şi căldura nu pot trece de acestea şi nici nu pot fi văzute de ochiul liber.

Dr. Maurice Bucaille(A fost şeful clinicii chirurgicale la Universitatea din Paris) a spus.

”Interpreţii moderni ai Coranului văd în acest verset trei straturi anatomice care protejează copilul în perioada de gestaţie; peretele abdominal, uterul în sine, precum şi împrejurimile fătului (placenta, membranele embrionare, fluidul amniotic).(Biblia, Coranul şi ştiinţa).

De asemenea, embrionul este situat într-un loc sigur. Allah Preaînaltul spune.

(Oare nu v-am creat Noi dintr-o apă umilă, ~ Pe care am aşezat-o într-un loc statornic şi sigur [pântecele mamei] ~ Până la un termen ştiut? ~ Noi am hotărât astfel şi cât de bine hotărâm Noi! ) [Coran, 77:20 - 23].
Figura reprezintă o secţiune sagitală a uterului unei gravide aflate în patru săptămâni, care arată legăturile existente între membranele fetale şi embrioni.
Figura reprezintă o secţiune sagitală a uterului unei gravide aflate în patru săptămâni, care arată legăturile existente între membranele fetale şi embrioni.

Doctor Gary Miller a spus.

”Un reporter l-a întrebat pe profesorul Keith Moore(Este un embriolog de renume mondial. A fost preşedintele Asociaţiei Canadiene a anatomiştilor, ocupând Catedra de anatomie şi biologie sanitară la Universitatea din Toronto.): «Credeţi că este posibil ca arabii să fi ştiut despre aceste lucruri – descrierea embrionului forma lui şi felul în care se schimbă şi creşte? Poate că nu erau oameni de ştiinţă, dar poate că au făcut câteva disecţii – poate au tăiat oamenii de sus până jos şi au examinat aceste lucruri.» Profesorul i-a arătat imediat că a omis un lucru foarte important. Toate părţile embrionului care au fost arătate şi prezentate pe un film, erau poze făcute prin microscop. El a spus: «Nu contează dacă cineva a încercat să descopere embriologia acum 14 secole, oricum nu ar fi putut să vadă!» Toate descrierile din Coran ale apariţiei embrionului sunt ale organismului atunci când acesta este încă foarte mic pentru a putea fi observate cu ochiul liber. Prin urmare, este nevoie un microscop pentru a fi văzut. Din moment ce acest aparat a apărut abia de mai puţin de două sute de ani, doctor Moore a spus ironic: «Poate acum 14 secole, cineva avea în secret acest microscop şi a făcut această descoperire, fără nicio greşeală. Apoi, i-a spus cumva lui Mohammed şi l-a convins să pună această informaţie în cartea sa. Apoi a distrus echipamentul şi a ţinut secretul pentru totdeauna. Credeţi acest lucru? Nu ar trebui, decât dacă aduceţi o dovadă acestei ridicole teorii.» Atunci când a fost întrebat: «Cum explicaţi această informaţie în Coran?» Doctorul Moore a răspuns: «Poate fi numai Revelaţie Divină!».

Doctor Gerald C. Goeringer a spus.

”În cele mai multe cazuri, dacă nu în toate, această descriere anticipează cu multe secole înainte înregistrarea variatelor etape ale dezvoltării embrionului uman şi ale fătului înregistrate tradiţional în literatura de specialitate”