Moscheea Profetului (Al-Masjid An-Nabawi)

The Prophets Mosque in Madina, Medina, Madinah

Este prima moschee care a fost construită în Islam. Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a construit-o în apropierea casei sale, aceasta fiind adiacentă moscheii, acolo unde se află şi mormântul Profetului (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!), aşa cum orice profet trebuie îngropat în locul în care a murit. De aceea, este preferabil să fie salutat Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) de către cel care trece pe lângă mormântul său.

Moscheea Profetului din Medina, care poate cuprinde în interior aproximativ două milioane de persoane în acelaşi timp. Musulmanii obişnuiesc să se roage în interiorul acesteia, cu scopul de a obţine răsplata cea măreaţă promisă de Allah Preaînaltul pentru cei care se roagă în interiorul acesteia.