Islam với những người không phải tín đồ Muslim

Islam với những người không phải tín đồ Muslim

Những người ngoại giáo tức không phải tín đồ Islam khi đã là những người nằm trong hiệp ước quan hệ với đất nước Islam thì Islam không cho phép xâm hại đến tính mạng, tài sản và danh dự của họ, các tín đồ Muslim không được phép đối xử bất công hay gây thù oán cho họ hoặc làm mất đi quyền lợi của họ trong quan hệ và giao tế.

Allah, Đấng Tối Cao phán:

Allah không cấm các ngươi đối xử tử tế và công bằng với những người không chinh chiến với các ngươi và cũng không trục xuất các ngươi ra khỏi nhà cửa các ngươi. (Chương 60 - Al-Mumtahinah, câu 8).

Thiên sứ của Allah nói:

“Chẳng phải ai đối xử bất công và gây khó khăn cho người nằm trong hiệp ước hoặc chiếm đoạt một thứ gì đó từ y thì Ta sẽ là người biện hộ cho y vào Ngày Phán xét (và Thiên sứ của Allah lấy các ngón tay chỉ vào lòng ngực), chẳng phải người nào giết một người nằm trong hiệp ước là y đã phạm tội với Allah và tội với Thiên sứ của Ngài, Allah sẽ cấm y ngửi thấy mùi hương của Thiên Đàng mặc dù quả thật mùi hương của nó lan tỏa đi xa khoảng bảy mươi năm thời gian” (Sunnan Albayhaqi, quyển 9 trang 205 số Hadith 18511).