Qur’an và áp suất không khí

Astronauts wear special protective gear to enable them to breathe at high altitudes
Những phi hành gia mặc đồ bảo hộ đặc biệt để họ có thể thở ở độ cao trên không.

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán:

Bởi thế, ai là người mà Allah muốn hướng dẫn thì sẽ được mở tấm lòng để đến với Islam. Và ai là người mà Allah đánh lạc hướng thì Ngài sẽ thu hẹp lòng ngực của y, chật chội đến mức y có cảm giác như đang đi lên trời. Allah đặt sự ô uế lên những kẻ không tin tưởng đúng như thế. (Chương 6 - Al-An’am, câu 125).

Câu Kinh này đã khẳng định rằng càng lên cao trên bầu trời thì sẽ càng khó thở và ngột ngạt do áp suất không khí giảm và thiếu Oxy, và thực tế này chưa được khẳng định mãi cho tới khi loài người bay lên không gian, và quả thật sự thật này chỉ được biết đến sau khi con người bay trên không gian và đi lên trên không một khoảng cách thật cao.

Và khi một người bay lên bầu trời vượt quá độ cao 8 km so với mặt biển thì người đó sẽ gặp tình trạng khó thở do thiếu khí Ôxy và áp suất không khí thấp. Tình trạng thiếu Ôxy được coi là một căn bệnh mà những chuyên gia trong y học hàng không gọi là (bệnh thiếu Ôxy), còn tình trạng áp suất không khí thấp thì được gọi là (thiếu áp suất không khí), đây là hai yếu tố khiến cho cơ thể của con người không thể duy trì các chức năng hoạt động của nó, và nó bắt đầu ngưng các chức năng hoạt động, điều này có thể giải thích rằng một người sẽ cảm thấy tức ngực nếu như đi lên trên cao mà không chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị phòng ngừa hai tình trạng đó.