Qur’an nói về núi

Mountains

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán:

Há TA đã không làm trái đất như một chiếc giường, và những quả núi như những trụ cột? (Chương 78 - An-Naba’, câu 6, 7).

Các nhà khoa học giải thích tầm quan trọng của các ngọn núi như là những cái chốt làm ổn định mặt đất nói rằng:

Mountains as Pegs
Địa chất: khối núi làm chệch hướng một con lắc ra khỏi phương thẳng đứng, nhưng không nhiều như có thể được mong đợi. Trong sơ đồ, vị trí thẳng đứng được hiển thị bằng cách (a) nếu núi chỉ đơn giản là một tải trọng đặt trên một lớp vỏ thống nhất, nó nên được lệch về (c). Tuy nhiên bởi vì nó có một rễ sâu có đá tương đối không dày đặc, độ lệch quan sát được là chỉ (b). Hình ảnh về cấu trúc Địa Cầu, Cattermole tr. 35.
“Những quả núi đều có rễ nằm bên dưới. Những rễ này nằm sâu trong lòng đất, do đó, núi có một hình dạng như một cái chốt hay trụ. Lớp vỏ của trái đất dày từ 30 đến 60 km, được biết đến do máy ghi địa chấn. Ngoài ra, thông qua máy này nó còn được biết rằng mỗi ngọn núi đều có rễ nằm sâu bên dưới giúp ổn định lớp vỏ của trái đất cùng với các lớp phía dưới, đồng thời giữ cho trái đất không bị rung chuyển. Vì vậy, núi giống như một cây đinh giữ chặt các miếng gỗ lại với nhau.”(Trái đất, Press và Siever, trang 435. Xem thêm: Khoa học Trái đất, Tarbuck và Lutgens, trang 157. Xem thêm: Khái niệm địa chất của những quả núi trong Kinh Qur›an, El-Naggar trang 5. Xem thêm: Khoa học Trái đất, Murphy, Brendan; Nance, Damian trang 107.)

Allah, Đấng Tối Cao và Toàn Năng phán:

Và Ngài (Allah) đã đặt những quả núi vững chắc lên trên mặt đất (giữ cho nó thăng bằng) sợ rằng nó rung chuyển với các ngươi; và Ngài đã tạo sông ngòi và đường sá để các ngươi đi đúng hướng. (Chương 16 - An-Nahl, câu 15).

Khoa học hiện đại là minh chứng cho thực tế rằng các ngọn núi được phân phối đồng đều và hoàn hảo trên trái đất, nhằm mục đích làm ổn định trái đất, đặc biệt là những ngọn núi mà các nhà địa chất học gọi là “các dãy núi bất đối xứng” được tìm thấy trong mỗi lục địa.(Khái niệm địa chất của các núi trong Qur›an, El-Naggar, trang 5. Xem thêm: Các dãy núi từ thế giới của khoa học trái đất.)

Vậy, làm thế nào mà một người đàn ông không biết chữ sống trong một quốc gia hầu như toàn là người mù chữ có thể biết được những sự kiện này?

Mountains roots
Sơ đồ vỏ trái đất