Các ngày lễ của người Muslim

New Year Greeting
Đây là một câu thành ngữ trong tiếng Ả Rập mang nghĩa chúc mừng mọi năm đều tốt lành và an phúc. Nó được viết theo phong cách thư pháp được gọi là (Tagra) được dùng bởi những nhà cầm quyền thời Ottoman như một con dấu trong Khilaffa Islam.

Người Muslim có hai ngày lễ lớn trong năm, đó là ngày lễ Eid-Fitri (Lễ xả chay) và ngày lễ Eid-Adha (Lễ giết tế). Ngày lễ Eid-Fitri diễn ra vào cuối tháng nhịn chay Ramadan, nó được gọi như vậy vì người Muslim phải ăn uống bình thường trở lại sau khi đã hoàn thành tháng nhịn chay bắt buộc của họ, đồng thời vào ngày đó, người Muslim phải xuất lương thực bố thí cho người nghèo và khó khăn; còn ngày lễ thứ hai, Eid-Adha diễn ra vào ngày mồng mười tháng Zhul-Hijjah tức tháng 12 của niên lịch Islam, ngày lễ được gọi với cái tên như vậy vì vào ngày đó những người Muslim đi hành hương và những người Muslim khá giả giết các súc vật như cừu, dê, bò hay lạc đà để ăn và phân phát thịt cho người nghèo và khó khăn.