Safa và Marwah

Safa và Marwah diagram
Safa và Marwah

Đây là tên của hai ngọn đồi mà bà Hajar, mẹ của Nabi Isma’il đã chạy qua lại để tìm ai đó có thể cứu giúp mẹ con bà khi mà nguồn lương thực và nước uống đã cạn sạch. Các tín đồ Muslim đi thực hiện cuộc hành hương Hajj và Umrah đều phải đi qua lại giữa hai ngọn đồi này, một trong các nghi thức của Hajj cũng như Umrah, mục đích là noi theo đường lối của Thiên sứ và thiết lập các biểu hiệu của Allah, đồng thời để ghi nhớ đến hồng phúc mà Allah đã ban cho bà Hajar và người con của bà, Nabi Isma’il khi Ngài đã cứu hai mẹ con họ thoát khỏi sự đói khát như trong Hadith được thuật lại bởi Ibnu Abbas (cầu xin Allah hài lòng hai người họ) được nêu ở trên.

Khoảng cách giữa Safa và Marwa chừng 450 mét, đi bảy dòng qua lại khoảng 3,15 km.