Islam là gì?

Islam là sự quy thuận, phục tùng Allah, thành tâm và hết lòng tuân thủ theo mệnh lệnh của Ngài, không tổ hợp một thần linh nào khác cùng với Ngài, nó là tôn giáo bao dung và dễ dàng.

Allah, Đấng Tối Cao phán:

Allah muốn điều dễ dàng cho các ngươi chứ Ngài không muốn gây khó khăn cho các ngươi. (Chương 2 - Albaqarah, câu 185).

Islam là tôn giáo làm tinh thần thanh thản và trái tim an bình.

Allah, Đấng Tối Cao phán:

Những ai có đức tin và luôn cảm thấy sự thanh bình trong tim với sự tưởng nhớ Allah và quả thật chỉ có sự tưởng nhớ Allah mới khiến trái tim thanh bình. (Chương 13 - Arra’d, câu 28).

Islam là tôn giáo của lòng thương xót và từ bi. Thiên sứ Muhammad nói:

“Đấng Độ Lượng sẽ yêu thương những ai có lòng thương xót và nhân từ, các người hãy thương xót cho những ai trên trái đất thì những ai ở trên trời sẽ thương xót các người”. (Tirmizhi: quyển 4 trang 232 Hadith số 1924).

Islam là tôn giáo của sự yêu thương, luôn yêu thích điều tốt đẹp cho mọi người. Thiên sứ của Allah nói:

“Người được Allah yêu thương nhất trong nhân loại là người mang lại nhiều phúc lợi cho mọi người nhất.” (Almu’jam Saghir quyển 2 trang 106 Hadith số 861).

Islam là một tôn giáo không có sự mơ hồ hay hỗn độn.

Allah, Đấng Tối Cao phán:

Và trước Ngươi (Muhammad), TA cũng chỉ cử những người phàm mà TA mặc khải (Kinh sách) cho họ làm sứ giả. Nếu các ngươi không biết thì hỏi những người hiểu biết. (Chương16 - Annahl, câu 43).

Islam là tôn giáo của sự bình đẳng không phân biệt hơn kém giữa mọi người, sự khác biệt giữa họ chỉ là ở lòng Taqwa (kính sợ Allah). Thiên sứ của Allah nói: “Nhân loại đều như nhau giống những chiếc răng của cây lược, người Ả rập chẳng hơn người không phải Ả rập một điều gì ngoại trừ lòng Taqwa.”.

Islam là một tôn giáo công bằng, công bằng ngay cả đối với kẻ thù. Allah, Đấng Tối Cao phán:

Và chớ để cho lòng hận thù đối với một đám người nào đó thôi thúc các ngươi hành động bất công. Hãy hành động công bằng: điều đó sẽ gần với lòng Taqwa hơn. (Chương 5 - Al-Ma-idah, câu 8).

Islam là tôn giáo của sự tự do, tự do theo nghĩa rộng của nó: tự do tín ngưỡng, tự do tư tưởng và tự do trong tiếng nói. Về tự do tín ngưỡng, Allah, Đấng Tối cao phán:

Không có sự cưỡng bách (tín ngưỡng) trong tôn giáo. (Chương 2 - Albaqarah, câu 256).

Và về tự do trong tư tưởng, Allah, Đấng Tối Cao phán:

Hãy bảo họ: Các ngươi hãy quan sát những vật trong các tầng trời và dưới đất. (Chương 10 - Yunus, câu 101).

Tự do trong lời nói, Thiên sứ của Islam nói:

“Sự chiến đấu tốt nhất là lời nói lẽ phải với vị Imam bất công”.

Islam là tôn giáo của đoàn kết. Allah, Đấng Tối Cao phán:

Các ngươi hãy cùng nhau nắm chặt lấy sợi dây của Allah (Islam) và chớ đừng chia rẽ nhau. (Chương 3 - Ali- Imran, câu 101).

Islam là tôn giáo giúp đỡ lẫn nhau trên những điều thiện tốt. Allah, Đấng Tối Cao phán:

Các ngươi hãy giúp đỡ nhau trong đạo đức và sợ Allah và chớ tiếp tay cho nhau gây tội ác và hận thù. (Chương 5 - Al- Ma-idah, câu 2).

Islam là tôn giáo cho tất cả nhân loại, nó được lệnh truyền bá đến với tất cả toàn nhân loại chứ không dành riêng cho một dân tộc hay một quốc gia riêng biệt nào. Allah, Đấng Tối Cao phán:

Và TA (Allah) chỉ cử phái Ngươi (Muhammad) làm một Người mang tin mừng và một Người cảnh báo cho tất cả nhân loại nhưng đa số nhân loại không biết. (Chương 34 - Saba’, câu 28).
Đây là cánh cửa của ngôi đền Ka’bah
Đây là cánh cửa của ngôi đền Ka’bah, được làm từ vàng nguyên chất. Cánh cửa chỉ được mở mỗi năm một lần, khi nó được rửa sạch trước khi Hajj, và khi nó được bao phủ với một ‘Kiswah (tấm bao phủ) mới.

Islam là tôn giáo mà người nào gia nhập nó sẽ được Allah tha thứ mọi tội lỗi và sai trái trước kia. Thiên sứ của Islam nói:

“...Islam sẽ xóa hết những gì trước kia của y ...” (Muslim, quyển 1 trang 112 số Hadith 121).

Islam là tôn giáo trọn vẹn và hoàn thiện được Allah dùng để hoàn chỉnh các tôn giáo trước Nó và Nó là tôn giáo cuối cùng từ Ngài. Allah, Đấng Tối Cao phán:

Ngày hôm nay TA (Allah) đã hoàn chỉnh cho các ngươi tôn giáo của các ngươi; ta cũng đã hoàn tất ân huệ của TA cho các ngươi và TA đã hài lòng lấy Islam làm tôn giáo cho các ngươi (Chương 5 - Al-Ma’idah, câu 3).

Islam là một tập hợp các hành vi thờ phượng bao gồm lời nói, hành động, tinh thần và tư tưởng. Những hành vi thờ phượng đóng một vai trò quan trọng trong việc tu chỉnh cách cư xử và nhân phẩm của một người, làm sạch linh hồn và làm cho nó ngay chính, cải thiện từng cá nhân, và duy trì tính toàn vẹn và thống nhất của xã hội Muslim.

Họ nói gì về Islam?

W. Montgomery Watt nói trong cuốn sách của ông “Islam là gì?”:

“Định kiến của người châu Âu hay Sinh viên Mỹ về Islam chỉ là một trong những khó khăn gặp phải. Ngay khi họ bắt đầu mô tả Islam là “tôn giáo của Qur›an” hay “tôn giáo của bốn trăm triệu người Muslim hôm nay” là họ giới thiệu một phạm trù mà nó không phù hợp với phạm trù của “tôn giáo”.
Cách định nghĩa tốt nhất cho người đàn ông bình thường thì nó có nghĩa là một cách để tiêu hao một giờ hoặc lâu hơn vào những ngày chủ nhật trong các hoạt động mà nó cho anh ta một số hỗ trợ cũng như nghị lực để giải quyết các vấn đề của cuộc sống hằng ngày, hoặc nó khuyến khích anh ta trở nên thân thiện với những người khác hoặc nó khuyến khích anh ta duy trì các tiêu chí của tình dục; nó có rất ít hoặc hầu như không hề có gì liên quan đến thương mại, kính tế, chính trị hay những gì liên quan đến công nghiệp. Cách tồi tệ nhất là nó nuôi dưỡng một thái độ tự mãn trong những cá nhân giàu có hơn cũng như tạo ra những cảm giác tự mãn.
Người châu Âu thậm chí có thể nhìn vào tôn giáo như thuốc phiện được phát triển để khai thác những người dân thường trong việc chinh phục họ. Khác với ý nghĩa bao hàm của người Muslim về câu Kinh (3:19): “Tôn giáo đích thực nơi Thượng Đế chính là Islam!”. Từ được dịch là ‘tôn giáo’ chính là từ ‘Din’, trong tiếng Ả rập, tiếng Din thường đề cập đến một lối sống toàn diện.
Nó không phải là một vấn đề riêng tư cho các cá nhân, chỉ chạm vào vùng ngoại vi cuộc sống của họ, mà nó là một cái gì đó mang tính riêng và chung, một cái gì đó lan tỏa và thấm sâu vào toàn bộ cơ cấu xã hội theo một cách mà con người có ý thức. Nó là tất cả trong một giáo lý thần học, các hình thức thờ phượng, lý luật chính trị, và một mã số chi tiết về hành vi, thậm chí có cả các vấn đề mà người châu Âu sẽ phân loại thành vệ sinh và nghi thức.” (W. Montgomery Watt là một nhà Đông Phương Scotland).