Những Phẩm Chất Đặc Trưng Cũng Như Những Đặc Quyền Của Islam ...

Muslims Islam Mosque Prayer

Kể từ khi Islam là một tôn giáo cuối cùng, nó có phẩm chất riêng biệt cùng với các đặc quyền làm cho nó phù hợp với mọi lúc và mọi nơi:

Nó là tôn giáo cuối cùng được Thượng Đế mặc khải xuống cho con người.

Islam thừa nhận các lời Mặc khải của Thượng Đế ban xuống trước đó. Tuy nhiên, người Do Thái không công nhận Nabi Ysa (Giêsu), còn những người Kitô giáo thì không thừa nhận Nabi Muhammad e, trong khi các tín đồ Muslim đều thừa nhận Nabi Musa (Moses), Nabi Ysa (Giêsu) cùng tất cả các vị Nabi khác được Allah, Đấng Tối Cao đề cập đến họ.

Trong Islam, con người có mối liên hệ với Thượng Đế của họ trong mọi vấn đề và mọi hoàn cảnh.

Islam là tôn giáo duy nhất không bị bóp méo và thay đổi.
Harry G. Dorman nói:

“Nó (Qur›an) là Lời Mặc Khải của Thượng Đế, được đọc cho Muhammad bởi Gabriel (Đại thiên thần Jiril), hoàn hảo trong mỗi ngôn từ. Nó là một phép lạ luôn hiện diện làm chứng cho bản thân nó và cho Muhammad, Thiên sứ của Thượng Đế. Sự kỳ diệu của nó nằm một phần trong phong cách của chính nó, nó quá hoàn hảo và cao cả đến nỗi không có con người nào cũng như không có một tên Jinn (ma, quỷ) có thể sản xuất ra một chương duy nhất để so sánh với một chương ngắn nhất của nó, và nội dung của nó chứa đựng những giáo lý, lời tiên tri về tương lai, và những thông tin chính xác đáng kinh ngạc thì một người mù chữ như Muhammad không bao giờ có thể tập hợp theo cách riêng của y.”(Hướng tới hiểu Islam, trang 3.)

Islam là tôn giáo trong đó bao quát các khía cạnh vật chất và tinh thần của cuộc sống. Nó không bỏ qua bất kỳ một điều gì ngay cả chỉ là những điều rất nhỏ trong cuộc sống của một tín đồ Muslim.
Abdur-Rahman con trai của Zaid thuật lai rằng có người nói với Salman:

“Có phải vị Nabi của ngươi đã dạy cho ngươi tất cả mọi thứ, ngay cả dạy ngươi làm thế nào để giải quyết nhu cầu của cơ thể? Salman nói: “Tất nhiên, Người cấm chúng tôi phải quay mặt hướng về Qiblah trong lúc đi ngoài hay đi tiểu, và cấm dùng tay phải lau chùi, không được dùng ít hơn ba viên đá để lau chùi, và không được dùng xương hoặc phân (để làm sạch cơ thể)” (Muslim).

W. Thomas Arnold nói:

“Ý thức về công lý là một trong những lý tưởng tuyệt vời nhất của Islam, bởi vì khi tôi đọc trong Qur›an, tôi tìm thấy những nguyên tắc năng động của cuộc sống, chúng không thần bí nhưng lại rất đạo đức thực tế cho các hành xử hằng ngày của cuộc sống, phù hợp với toàn thế giới.”

Islam đáp ứng các nhu cầu của cơ thể, tinh thần của con người ở trạng thái cân bằng và đúng mực. Nó không cho phép một khía cạnh nào đó được ưu tiên hơn một khía cạnh khác.

Thái tử Charles nói:

“Islam có thể dạy cho chúng ta hôm nay một cách để hiểu và sống trong thế giới không có Thiên Chúa giáo. Islam không tách biệt con người và thiên nhiên, tôn giáo và khoa học, tinh thần và vật chất.” Bản sao Kinh Qur›an này được viết bằng vàng lỏng trên giấy cói cho thấy mối quan tâm của người Muslim trong việc bảo tồn Kinh Qur›an.

Islam không mâu thuẫn với trí tuệ của con người cũng như không mâu thuẫn với quy luật của tự nhiên.

Islam là tôn giáo cho nhân loại rộng lớn, nó quan tâm đến nền giáo dục của họ ở mọi thời đại và mọi nơi. Điều này trái ngược với các tôn giáo trước đó chỉ được gửi đến cho những nhóm người cụ thể tại một thời điểm cụ thể. Ví dụ, nếu một người muốn trở thành một Người Do Thái thì y phải được sinh ra là một Người Do Thái. Nabi Ysa (Giêsu) nói về Kitô giáo:

“Tôi đã được cử đến với con chiên lạc mất của trẻ em Israel. Islam là một tôn giáo phổ quát mà nó phù hợp cho tất cả mọi người ở tất cả mọi thời đại, bất kể chủng tộc hay ngôn ngữ của họ.”
Quran written with gold
Bản sao Kinh Qur’an này được viết bằng vàng lỏng trên giấy cói cho thấy mối quan tâm của người Muslim trong việc bảo tồn Kinh Qur’an.

Đó là Lời của Thượng Đế:

Và TA chỉ cử phái Ngươi (Muhammad) làm một người mang tin mừng và một người cảnh báo cho toàn nhân loại (Chương 34 - Saba’, câu 28).

Trong những câu Kinh này, Allah ra lệnh cho vị Nabi của Ngài công khai kêu gọi thiên hạ đến với Islam, vì vậy, Người đã kêu gọi người dân của Người thờ phượng một mình Ngài, và gạt sang một bên tất cả các vị thần giả tạo, không thực. Người đã bị hãm hại bởi người dân của Người, nhưng Người vẫn kiên định và đầy lòng thương xót. Trong thời của Người, Người đã gửi các bức thư tới các vị vua mời họ chấp nhận Islam. Trong số những vị vua mà Người đã viết thư gởi đi là Hoàng đế La Mã, hoàng đế Ba Tư, và vua của Abyssinia(Tên gọi trước đây của Ethiopia, (một quốc gia ở miền đông bắc Phi châu và cũng là một quốc gia giành độc lập sớm nhất ở Phi châu, quốc gia này ngăn cách với Hồng hải bởi Eritrea và Djibouti, ngăn cách với Vịnh Aden bởi Somalia, phía đông của nó là Sudan, phía tây là Somalia và phía bắc là Kenya. Ngôn ngữ thông dụng của dân nơi đây là tiếng Amharic. Thủ đô là Addis Ababa. Quốc hiệu là Cộng hòa dân chủ liên bang Ethiopia).).

Nếu bức Thông điệp của Nabi Muhammad không phải là bức thông điệp cho toàn nhân loại thì Người đã không mời các nhà lãnh đạo của các vương quốc khác nhau gần bán đảo Ả rập chấp nhận Islam. Điều này có thể sẽ mở ra cho Người nhiều kẻ thù đối địch hơn, những kẻ thù mà họ được trang bị tốt và với một lực lượng có thể nói là rất hùng mạnh. Tại sao Người lại dám mạo hiểm làm như thế nếu thật sự đó không phải là bức Thông Điệp từ Thượng Đế, Đấng đã ra lệnh cho Người phải truyền đạt cho tất cả toàn thể nhân loại!?

Letter To the Negus, King of Abyssinia
Dịch:Từ Muhammad, Thiên sứ của Allah, gởi đến Negus, Đức Vua của Abyssinia. Tôi xin tạ ơn Allah, không có Thượng Đế đích thực ngoài Ngài, và tôi làm chứng rằng Ysa (Giêsu), con trai của Maryam là một tinh thần được tạo ra bởi Ngài, và lời của Ngài (hãy thành rồi lập tức Người hình thành) cái mà Ngài đã ban cho Maryam, Đức Trinh Nữ, tốt đẹp, và tinh khiết, để bà thụ thai Giêsu. Allah đã tạo ra Người giống như Ngài đã tạo ra Adam bằng tay của Ngài. Tôi mời gọi ngài thờ phượng một mình Allah duy nhất, và không tổ hợp bất kỳ một thần linh đồng đẳng với Ngài và tôi mời gọi ngài qui phục Allah và tuân theo tôi và tin tất cả những gì tôi mang đến, vì tôi là sứ giả của Allah. Tôi mời ngài và những quân thần của ngài đến với Allah, Đấng Thế Tôn. Tôi làm chứng rằng tôi đã truyền đạt thông điệp của tôi. Tôi mời ngài lắng nghe và chấp nhận lời khuyên của tôi. Cầu xin sự bằng cho những ai đi theo sự chỉ đạo đúng đắn.
Letter To Heraclius the Emperor of Rome
Dịch: Tôi bắt đầu với tên của Allah, Đấng Thương xót, và Nhân Từ nhất. Từ Muhammad con trai ông Abdullah, vị Thiên sứ của thượng Đế gởi đến Muqawqas, vị lãnh đạo những tín đồ Kitô giáo tại Ai Cập. Cầu xin sự bằng an cho ai theo sự chỉ đạo đúng đắn. Tôi mời gọi quí ngài đến với tôn giáo Islam. Chấp nhận Islam và ngài sẽ được an toàn. Thượng Đế sẽ ban cho ngài hai phần thưởng. Nếu ngài từ chối bức Thông điệp của Thượng Đế, ngài sẽ phải gánh chịu mọi tội lỗi của tất cả những người theo ngài.

Thiên sứ của Allah nói:

“Vấn đề này (tức tôn giáo Islam) sẽ trở nên rõ ràng như ngày và đêm. Mỗi người trong thành phố hoặc khu vực sa mạc sẽ đến để biết về tôn giáo này, bằng các phương tiện của sức mạnh hoặc sự ô nhục. Sức mạnh vì được Islam là niềm tự hào và nhục nhã vì Thượng Đế làm nhục sự vô đức tin.” (Ahmad).
Hãy bảo họ: “Hỡi người dân Kinh sách! Hãy đến cùng với một Lời phán giống nhau giữa chúng tôi và quí vị rằng chúng ta chỉ thờ phụng riêng Allah thôi, và chúng ta không tổ hợp bất cứ ai (vật gì) cùng với Ngài (Allah) và không ai giữa chúng ta sẽ thờ phượng các vị chủ tể nào khác ngoài Ngài cả”. Nếu họ quay bỏ đi thì hãy bảo họ: “Hãy chứng thực rằng chúng tôi là những người Muslim (thần phục Allah).”} (Chương 3 - Ali-Imran, câu 64).
Letter To Moqoqas the Ruler of the Christians in Egypt
Dịch: Tôi bắt đầu với tên của Allah, Đấng Thương xót, và Nhân Từ nhất. Từ Muhammad con trai ông Abdullah, vị Thiên sứ của thượng Đế gởi đến Heraclius( ), Hoàng Đế La Mã. Cầu xin sự bằng an cho ai theo sự chỉ đạo đúng đắn. Tôi mời gọi quí ngài đến với tôn giáo Islam. Chấp nhận Islam và ngài sẽ được an toàn. Thượng Đế sẽ ban cho ngài hai phần thưởng. Nếu ngài từ chối bức Thông điệp của Thượng Đế, ngài sẽ phải gánh chịu mọi tội lỗi của tất cả những người theo ngài.