Зашто и због чега бити муслиман?

Зашто и због чега бити муслиман?  

Ислам, као последња Божија објава, због своје универзалности одувек је привлачио велики број људи. Овде ћемо навести разлоге због којих су људи изабрали ислам као своју религију:


  • ислам је последња религија објављена човечанству,  

  • ислам признаје све претходне Божије објаве, док с друге стране, Јевреји не признају Исуса, (Исаа) као посланика, а хришћани не признају Мухаммеда, нека су благослов и мир на њега, као посланика, док муслимани признају и Мојсија (Мусаа) и Исуса (Исаа), нека је мир на њих, као праве и истините Божије посланике, нека су благослов и мир на њих,

  • у исламу се људи без икаквих посредника у свим питањима и у свим контекстима директно обраћају Господару

  • ислам је једина религија која није искривљена или промењена,  

Хари Г. Дорман (Harry G. Dorman), je рекао следеће: „Кур’ан је дословно једна објава од Бога, која се јебез грешкепреко анђела Габриела диктирала, односно пренела у свом значењу Мухаммеду. То је једно постојоће чудо које сведочи о самом себи и о Божијем посланику, Мухаммеду. Његова светост лежи делимично у стилу који је тако савршен и узвишен да нису ни људи, а ни џини (ар. невидљива духовна бића, демони) успели да саставепоглавље које би се могло поредити са најкраћим поглављима (сурама) Кур’ана. Занимљивости Кур’анаукључују такође предвиђања догађаја у будућности са веома прецизним информацијама и описима, тако да Мухаммед који је био неписмен, није могао прикупити то на своју руку.”(34)

  • Islam is the religion which covers both the material and spiritual aspects of life. It does not neglect even the slightest of things in a Muslim’s life. It was said to Salman, one of the Companions of the Prophet: “Your Prophet has taught you everything, even how to relieve yourselves?" Salman replied, "Of course, he forbade us to face the direction of the Qiblah while defecating or urinating, or to clean oneself with his right hand, or to use less than three stones, or to use bone or dung (to clean oneself).” (Muslim)


ислам је религија која обухвата све материјалне и духовне аспекте живота, не остављајући при томе ни најмањи детаљ у животу муслимана. Зејидов син, Абдуррахман, рекао је да је било речено Селману следеће:Ваш Посланик вас је научио све, чак и како да радите када обављате нужду”? Селман одговори: „Наравно, наш Посланик, нека су благослов и мир на њега, нам је забранио да се окрећемо према Кибли (смер окретања током молитве), док вршимо малу или велику нужду, и да се перемо након нужде десном руком, и да се бришемо након нужде са мање од три камена, и да се бришемо животињским изметом или костима.” (Хадис бележи Муслим)


  • В. Томас Арнолд (W. Thomas Arnold), је рекао: „Осећај правде је један од најлепших идеала ислама, а од онога што сам прочитао у Кур’ану сматрам да нема никакве мистерије у тим динамичним начелима живота без практичне етике која се практикује свакодневно и која одговара целоме свету.

  • ислам испуњава равноправно и у равнотежи све људске физичке и духовне потребе, те одбацује поклањање предности једном аспекту над другим аспектима


Принц Чарлс (PrincеCharles) је рекао: “Данас нас ислам учи боље од самога хришћанства како да разумемо свет и како би требали да живимо наше животе на овоме свету, јер хришћанство по овоме питању је изгубило и постало још горе. Ислам не прави разлику између човека и природе, религије и науке, ума и материје.”

  • ислам није у сукобу са људскоим интелектом и природним диспозицијама

  • за разлику од претходних религија које су објављене од Бога (Божијих религија) појединим нацијама или одређеним групамаљуди, ислам је религија у којој сви људи, без обзира на време, место, њихово порекло и њихов ниво образовања припадају. Тако ако на пример неко жели да постане Јеврејин (да припада Јудаизму) мора се родити као Јеврејин. Исус (Иса), је рекао о хришћанству: „Послан сам да помогнем Јеврејима, изгубљеним овцама Израела“ (Матеј 15:24)

Један од доказа да је Ислам универзална религија која је погодна за сва времена, сва места и све људе, без обзира на њихово порекло, расу или језик се може прочитати у следећим Божјим (Аллаховим) речима:
Ми смо те послали свима људима да радосне вијести доносиш и да опомињеш, али већина људи не зна. (34:28)

У овом стиху (ајету), Бог (Аллах) наређује Његовом Посланику да отворено позива у ислам. Стога је Посланик,нека су благослов и мир на њега, позвао свој народ uмонотеизам (тевхид) да обожавају једног Бога и да одбаце сва лажна божанства. Када је почео позивати људе у монотеизам (веровање и обожавање једног Бога), бивао је лоше третиран од свога народа, али опет без обзира на њихов прогон и малтретирања, остао је упоран и милостив према њима. Посланик,нека су благослов и мир на њега, је послао писма римском цару и краљевима Перзије и Абесиније позивајући их да прихвате Да објава која се објавила Посланику Мухаммеду,нека су благослов и мир на њега, није од Бога не би била универзална, а он, нека су благослов и мир на њега, никад не би тражио од некадашњих великих империја и њихових великих владара који су се налазили око Арапског полуотока да прихвате ислам, јер би то могло довести до великих борби на неколико различитих фронтова и против много бројнијих и боље наоружаних противника. Зашто би се онда он, нека су благослов и мир на њега, усудио на тако нешто, ако то није било објављено од Бога, Свемогућег, који му је наредио да пренесе Његову објаву целом човечанству?ислам. 

Рекао је Божији Посланик, нека су благослов и мир на њега: „Ова религија (тј. ислам) ће постати кристално јасна људима, као што су дан и ноћ. Свако људско биће, без обзира на то где се налазило, да ли у насељеном месту (граду) или у пустињском подручју ће сазнати за ову религију, или кроз моћ (снагом) или кроз понижење. Моћ (снага) са којомБог (Аллах) уздиже ислам или понижавање са којимБог (Аллах) понижава невернике.” (Хадис бележи Ахмед)