Az iszlám jellemzői és kiváltságai

Az iszlám jellemzői és kiváltságai  

Mivel az iszlám az utolsó vallás, különleges tulajdonságai vannak,amelyek alkalmassá teszik minden időre és helyre:  


  • Ez az utolsó Isteni Kinyilatkoztatott vallás az emberek számára  

  • Az iszlám elismeri a korábbi kinyilatkoztatásokat. A zsidók azonban nem ismerik el Jézust (béke legyen vele) és a keresztények nem ismerik el Mohamedet (S) ; míg a muszlimok elismerik Mózest, Jézust és minden prófétát, Allah emelje említésük rangját

  • Az iszlámban az emberek Urukhoz fordulnak minden ügyükkel ésállapotukkal.  

  • Az iszlám az egyetlen vallás, amelyet nem forgattak ki vagy változtattak meg.  

Harry G. Dorman azt mondta: „Ez (a Korán) szó szerinti kinyilatkoztatás Istentől, amelyet Gábriel diktált Mohamednek, minden betűje tökéletes. Ez egy örökké jelenlévő csoda, amely önmagáról és Mohamedről, Isten Prófétájáról tanúskodik. Csodálatos tulajdonsága részben stílusából adódik, amely olyan tökéletes és fennkölt, hogy sem ember, sem dzsinn nem képes olyan fejezetet hozni, amely összehasonlítható lenne a legrövidebb fejezetével, és részben a tanításainak, jövőről szóló próféciáinak tartalmából, amelyek olyan pontos információkat tartalmaznak, amelyet az írástudatlan Mohamed soha nem tudott volna összegyűjteni önmagától.”xxxiv

  • Az iszlám olyan vallás, amely lefedi az élet mind anyagi, mind lelki aspektusát. Nem hagyja figyelmen kívül a muszlim életének legkisebb pontját sem. Abd Ar-Rahman (Allah legyen vele elégedett), Zaid fia azt mondta, hogy Szalmannak azt mondták: „A prófétátok mindent megtanított nektek, még azt is, hogyan könnyítsetek magatokon?” Szalman azt mondta: ’’Természetesen, megtiltotta, hogy a Qibla irányába forduljunk székelés vagy vizelés közben, vagy hogy jobb kézzel tisztítsuk meg magunkat, vagy, hogy kevesebb, mint három követ használjunk, vagy hogy csontot vagy trágyát használjunk (önmagunk megtisztításához).” (Muszlim)


W. Thomas Arnold azt mondta: „Az igazságérzet az iszlám egyik legcsodálatosabb ideálja mert ahogy olvasom a Koránt, az élet dinamikus alapelveit találom benne, nem misztikus, hanem gyakorlati etikát a mindennapi élet vezetéséhez, amely az egész világ számára ideális.”


  • Az iszlám egyensúlyt teremt az ember testi és lelki szükségletei közt és kielégíti azokat. Nem fogadja el, hogy valamelyik aspektus előnyt élvezzen a másik kárára


Károly herceg azt mondta: „Az iszlám képes megtanítani minket ma a világ olyan megértésére és egy olyan életmódra, amelyet a kereszténység elvesztett, és ezzel szegényebb lett. Az iszlám nem fogadja el az ember és a természet, a vallás és a tudomány, az ész és az anyag szétválasztását.”

 

  • Az iszlám nem áll konfliktusban az emberi intellektussal vagy a természetes renddel.

  • Az iszlám az egész emberiség vallása, tanulmányaikra, időre és helyre való tekintet nélkül. Ez szemben áll a korábbi vallásokkal, amelyek bizonyos emberekhez küldettek bizonyos időben. Például ha valaki zsidó


akar lenni, zsidónak kell születnie. Jézus (béke legyen vele) azt mondta a kereszténységről: ’Izrael gyermekei elveszett bárányaihoz küldettem.’ Az iszlám univerzális vallás, amely minden emberhez illik minden időben, fajtájukra vagy nyelvükre való tekintet nélkül. Ez Isten Szava:
Minden emberhez küldtünk el téged, hogy örömhír-hozó és intő légy.A legtöbb ember azonban nem tudja ezt. (34:28)

Ebben az ájában Isten megparancsolja a Prófétájának (S), hogy nyíltan hívjon az iszlámra, tehát hívta a népét, hogy egyedül Istent imádja, és dobjon el minden hamis istenséget. A népe bántalmazta, de állhatatos és könyörületes maradt. Leveleket küldött a kortárs királyoknak és hívta őket, hogy fogadják el az iszlámot. Akiknek írt, azok között volt a római császár, a perzsa császár és az abesszin király. Ha Mohamed Próféta (S) üzenete nem lett volna univerzális, nem hívta volna az Arábiához közeli királyságok uralkodóit, hogy fogadják el az iszlámot. Ez csak több problémát okozhatott közte és ellenfelei között, akik jól fel voltak szerelve és nagy volt a számuk. Miért próbálkozna valaki ilyesmivel, ha nem egy Isteni Üzenet miatt, amelyet Isten parancsára át kellet adnia az egész emberiségnek

Allah Küldötte (S) azt mondta: „Ez az ügy (vagyis az iszlám vallás) nyilvánvaló lesz, mint az éjjel és a nappal. Minden ember a városban vagy vidéken tudni fog erről a vallásról hatalom vagy szerencsétlenség által. Hatalom, amellyel az iszlám megdicsőül, és szerencsétlenség, amellyel Isten szerencsétlenné teszi a hitetlenséget.„ (Ahmed)