DISTINGUISHING QUALITIES AND PRIVILEGES OF ISLAM

Distinguishing Qualities and Privileges of Islam

Since Islam is the last religion, it has distinguished qualities and privileges which make it suitable for all times and places:


  • Islam recognizes the previous divine revelations. On the other hand, Jews do not recognize Jesus, and the Christians do not recognize Muhammad whereas Muslims recognize Moses, Jesus and all the prophets, may Allah exalt their mention.

  • In Islam, humans relate with their Lord in all matters and conditions without intermediary.

  • Islam is the only religion which has not been distorted or changed.


Harry G. Dorman said: [The Qur’an] is literal Revelation of God, dictated to Muhammad by Gabriel, perfect in every letter. It is an everpresent miracle witnessing to itself and to Muhammad, the Prophet of God. Its miraculous quality resides partly in its style, so perfect and lofty that neither man nor jinn could produce a single chapter to compare with its briefest chapter, and partly in its content of teachings, prophecies about the future, and amazingly accurate information such as the illiterate Muhammad could never have gathered of his own accord (1)

  • Islam is the religion which covers both the material and spiritual aspects of life. It does not neglect even the slightest of things in a Muslim’s life. It was said to Salman, one of the Companions of the Prophet: “Your Prophet has taught you everything, even how to relieve yourselves?" Salman replied, "Of course, he forbade us to face the direction of the Qiblah while defecating or urinating, or to clean oneself with his right hand, or to use less than three stones, or to use bone or dung (to clean oneself).” (Muslim)


W. Thomas Arnold je rekao: “Osjećaj pravde je jedan od najljepših ideala islama, a od onoga što sam pročitao u Kur’anu nalazim da ne postoji misterija u tim dinamičkim principima života bez praktične etike koja se praktikuje svakodnevno i koja odgovara cijelome svijetu.”


  • islam ispunjava ravnopravno i u ravnoteži sve ljudske tjelesne i duhovne potrebe, te odbacuje poklanjanje prednosti jednom aspektu nad drugim aspektima


Princ Čarls (Charles) je rekao: „Danas nas islam uči bolje od samoga hrišćanstva kako da razumijemo svijet i kako bi trebali da živimo naše živote na ovome svijetu, jer hrišćanstvo po ovome pitanju je izgubilo i postalo još gore. Islam ne pravi razliku između čovjeka i prirode, religije i nauke, uma i materije

  • islam nije u sukobu sa ljudskim intelektom i prirodnim dispozicijama

  • za razliku od prethodnih religija koje su objavljene od Boga (Božijih religija) pojedinim nacijama ili pojedinim grupama ljudi, islam je religija u kojoj svi ljudi, bez obzira na vrijeme, mjesto, njihovo porijeklo i njihov nivo obrazovanja pripadaju. Tako ako na primjer neko želi da postane Jevrej (da pripada Judaizmu) mora se roditi kao Jevrej. Isus (Isa, a.s.), je rekao o hrišćanstvu: „Poslan sam da pomognem Židovima, izgubljenim ovcama Izraela“ (Matej 15:24)


Jedan od dokaza da je Islam univerzalna religija koja je pogodna za sva vremena, sva mjesta i sve ljude, bez obzira na njihovo porijeklo, rasu ili jezik se može pročitati u sljedećim Allahovim (Božijim) riječima: ZMi smo te poslali svima ljudima da radosne vijesti donosiš i da opominješ, ali većina ljudi ne zna[

U ovom ajetu, Allah (y) naređuje Njegovom Poslaniku da otvoreno poziva u islam. Stoga je Poslanik, salallahu alejhi ve seleme, pozvao svoj narod u tevhid (da obožavaju samo jednog jedinog Boga) i da odbace sva lažna božanstva. Kada je počeo pozivati ljude u monoteizam (vjerovanje u jednog Boga), bivao je loše tretiran od svoga naroda, ali opet bez obzira na njihov progon i maltretiranja, ostao je uporan i milostiv prema njima. Poslanik, salallahu alejhi ve seleme, je poslao pisma rimskom caru i kraljevima Perzije i Abesinije pozivajući ih da prihvate islam. Da Objava koja se objavila Poslaniku Muhammedu, salallahu alejhi ve seleme, nije bila od Boga ne bi bila univerzalna, a on, salallahu alejhi ve seleme, nikad ne bi tražio od nekadašnjih velikih imperija i njihovih velikih vladara koji su se nalazili oko Arapskog poluotoka da prihvate islam, jer bi to moglo dovesti do velikih borbi na nekoliko različitih frontova i protiv puno brojnijih i bolje naoružanih protivnika. Zašto bi se onda on, salallahu alejhi ve seleme, usudio na tako nešto, ako to nije bilo objavljeno od Boga, Svemogućeg, koji mu je naredio da prenese Njegovu objavu cijelom čovječanstvu? 

Kazao je Božiji Poslanik, salallahu alejhi ve selleme: „Ova religija (tj. islam) će postati kristalno jasna ljudima poput dana i noći. Svako ljudsko biće, bez obzira gdje se nalazilo, da li u naseljenom mjestu (gradu) ili u pustinjskom području će saznati za ovu religiju, ili kroz moć (silu) ili kroz poniženje. Moć (silu) s kojom Allah uzdiže islam ili poniženje s kojim Allah ponižava nevjernike.” (Hadis bilježi Ahmed)