Ang Masjid ng Propeta 

Ang Masjid ng Propeta   

Ito ang kauna-unahang Masjid na naitayo sa panahon ng pagpapalaganap ng Islam sa pamumuno ni Propeta Muhammad  . Ang Propeta  ay inilibing sa kanyang bahay kung saan siya ay namatay, na matatagpuan sa tabi ng Masjid. Kapuri-puri na batiin ang Propeta  kapag ang isa ay dadaan sa harapan ng kanyang libingan

Ang Yungib ng Hira  

Ang Propeta  ay madalas na ginugugol ang kanyang panahon ng pamamahinga sa gabi sa loob ng yungib na ito. Ibinaba ni Anghel Gabriel sa kanya ang unang kapahayagan habang siya ay namamahinga sa loob ng yungib na ito. Ang mga Muslim ay hindi kinakailangan pang pumunta doon, sapagka′t ang Propeta  ay hindi na bumalik doon pagkatapos maigawad sa kanya ang pagiging isang Propeta

Ang Masjid ng Simboryo ng Bato  

Ang bato ay isa sa mga malalaking bato na kahilera ng Masjid Al-Aqsa. Ang malaking bato ay may taas na 18 at 13 metrong lapad. Sa kasalukuyan, ito ay napapaloob sa ilalim ng simboryo, na kilala bilang “Simboryo ng Bato”. Ito ay itinayo sa ilalim ng pamunuan ng Umayyad, si Abdulmalik bin Marwan, at kalimitang napagkakamalan na Masjid ng Al-Aqsa