De Moskee van de Profeet

De Moskee van de Profeet  

Het is de eerste moskee die gebouwd is in de Islam. Hier bevonden zich de kamers van de Profeet Mohammed vrede zij met hem. Hij is overleden in het huis van Aisha vrede zij met haar en daar is hij ook begraven. Alle profeten worden begraven op de plek waar ze sterven. Het is prijzenswaardig om de Profeet te groeten en smeekbeden voor hem te verrichtten wanneer men bij zijn graf is. Moslims voeren hun gebeden daar om de grote beloofde beloning te verkrijgen

 

Mount Hiraa

The Prophet used to spend many nights at a time in this cave before receiving the revelation. Gabriel brought him the first revelation while he was in this cave. It holds no religious significance though, since the Prophet after being commissioned as a prophet never returned to this cave, nor did he encourage others to visit this place or hold it in esteem.

 

Assaghra moskee (Rots Moskee)  

Dit is een van de rotsen van de Aqsa moskee. Het is gelegen in de binnenplaats van de Aqsa moskee. De lengte ervan is 18 meter en de breedte is 13 meter. Het was de gebedsrichting van de profeten van de Zonen van Israiel. Tevens was het de gebedsrichting van de moslims aan het begin van de aankondiging van de Islam. Op gezag van al-Baraa Ibnu ’Azzaab  die zei: «Wij baden zestien of zeventien maanden lang met de profeet S in de richting van Bayt al-Maqdis (Jeruzalem), vervolgens werd hij (door Allah) opgedragen om zijn gezicht te wenden richting de qiblah te Makkah.» Hier gelden de regels van de Aqsa moskee met betrekking tot de veelvoudige beloning die men verkrijgt als men daar het gebed verricht. Het is echter niet toegestaan om deze plek als gezegend te verklaren of om het te specialiseren in het verrichten van bepaalde toegewezen aanbiddingen