Pranašo mečetė Medinoje


Pranašo mečetė Medinoje  

Tai pirmoji mečetė, pastatyta Pranašo (S) gyvenimo metu, ir antroji pagal svarbą islame po Al-Charam mečetės, esančios aplink Kaabą, Mekkoje. Su ja ribojosi Pranašo (S) namas, kuriame jis gyveno ir buvo palaidotas, nes pranašai buvo laidojami ten, kur mirė

Chira ola  

Pranašas Muchammedas (S) dažnai ieškodavo vienumos Chira oloje ir čia jį aplankė angelas Gabrielis (), atnešęs jam pirmąjį apreiškimą. Musulmonai neturėtų ten eiti, nes, tapęs Pranašu, Muchammedas (S) į olą niekada nebesugrįžo

Uolos kupolo mečetė  

(Kubbatu-s-Sakhra) Jeruzalėje. 18 metrų aukščio ir 13 metrų pločio uola yra vienas iš akmenų, prisišliejusių prie Al-Aksa mečetės. Nuo šios uolos Pranašas pradėjo savo naktinę kelionę į dangų. Omejadų kalifato laikotarpiu kalifas Abdul Malik bin Maruan šią uolą uždengė kupolu, žinomu Uolos kupolo pavadinimu. Jis išlikęs iki šių laikų ir dažnai apsirinkama, klaidingai jį laikant Al-Aksa mečete