How Does One Become a Muslim?

How Does One Become a Muslim?

Norint tapti musulmonu, nereikia atlikinėti jokių specialių religinių ritualų, nei kokiose nors ypatingose vietose, nei priešais kokius nors žmones. Islame žmogus su Viešpačiu bendrauja tiesiogiai, be jokių tarpininkų. Musulmonu tampama paprasčiausiai įtikėjus ir paliudijus, kad yra tik vienas Dievas, o Muchammedas – Dievo vergas ir Pasiuntinys. Nuoširdžiai ištarus šį liudijimą, žmogus pradeda naują gyvenimą, nes visos ankstesnės nuodėmės atleidžiamos.


Garbingajame Korane Allahas sako:
Išskyrus tuos, kurie atgailavo ir patikėjo, ir darė gerus darbus, - šiems Allahas pakeis jų blogus veiksmus palaimingais; iš tikrųjų Allahas yra Atleidžiantis, Gailestingas! (25:70)

Priėmę islamą buvę judėjai ir krikščionys sulauks dvigubo apdovanojimo, nes jie tikėjo savo pranašais, o paskui pasekė ir Pranašu Muchammedu  bei kantriai ir nuoširdžiai ieškojo Tiesos.

Allahas  sako:
Tie, kuriems Mes dovanojome Knygą prieš tai, - jie juo (Koranu) tiki. O kada jiems jį skaito, jie kalba: „Mes patikėjome juo, jis – tiesa iš mūsų Viešpaties. Mes ir anksčiau buvome musulmonai.“ Šitiems bus įteiktas apdovanojimas dvigubas už tai, kad jie kentėjo. Gėriu jie šalina blogį ir aukoja iš to, kuo Mes juos apdovanojome (28:52-54)


Ir Allahas atleidžia jiems visas iki islamo priėmimo padarytas nuodėmes. Pranašas sakė: „Islamas ištrina visas (nuodėmes, padarytas) iki jo.“ (Muslim)