Korane apie Visatos plėtimąsi


Korane apie Visatos plėtimąsi

Allahas  sako:
Ir iškėlėme Mes dangų dėl galybės, ir juk Mes – (jo) išplėtėjai. (51:47)


Allahas  sako: 
Tądien, kai Mes suvyniosime dangų, kaip raštininkas suveja ritinėlius; Mes atkursime sutvėrimus, panašiai kaip sukūrėme pirmąjį kartą. Taip Mes pažadėjome. Iš tikrųjų Mes veikiame! (21:104)


Allahas  sako:
“Tądien, kai žemė bus pakeista kita žeme, ir padangės, ir stos jie visi prieš Allahą, Vieną, Visagalį! (14:48)


Kai kurių mokslininkų manymu šios ajos reiškia, jog mūsų Visata pastoviai plečiasi. Jie teigia, kad visa Visata atsirado iš pirminio atomo. Šis, Allaho paliepimu, susprogo ir transformavosi į dūmų debesį, iš kurio buvo suformuoti žemė ir dangūs. Visata erdvėje pastoviai plečiasi ir galiausiai Allaho valia nustos plėtųsis. Tuomet ji dėl gravitacijos traukos dar kartą susirinks į pirminį atomą, kuriam dar kartą sprogus prasidės naujasis formavimasis ir rasis kitoks dangus, nei mūsų dangus, ir kitokia žemė, nei mūsų žemė. Šiuo etapu baigsis žemiškasis gyvenimas ir prasidės Būsimasis. Visos šios stadijos paminėtos Korane ir šie dalykai, atrasti moderniojo mokslo, jau buvo paminėti Korane prieš 1400 metų! Vien tai patvirtina, kad Koranas tegali būti Allaho žodžiai, o Muchammedas (S) gavo juos apreiškimu bei mokė jų žmones tais laikais, kai dar niekas negalėjo šių faktų žinoti. Apie juos sužinota tik praėjus daugybei amžių

Astronomai nustatė, kad Visata nėra statiška - ji plečiasi. Šitai atrasta tyrinėjant galaktikas bei tolimus dangaus kūnus. Amerikietis astronomas Vesto M. Slipher (Vestas Slaiferis), betyrinėdamas galaktikų spektrus, pastebėjo, kad kelių šalimais esančių sistemų spektro linijos pasislinkusios į ilgesnių bangų sritį. Šis poslinkis parodė, kad dauguma galaktikų tolsta nuo Paukščių tako galaktikos milžinišku, kelių šimtų tūkstančių kilometrų per sekundę greičiu!(13)


Amerikietis astronomas Edwin Hubble (Edvinas Hablas) patvirtino Visatos plėtimąsi ir nustatė, kad galaktikų tolimo greitis proporcingas jų nuotoliui nuo atskaitos taško (Hablo dėsnis), t.y. kuo labiau nutolusi galaktika, tuo greičiau ji tolsta.(14) Taigi matome, kad astronomijos mokslininkai patvirtino, jog Visata pastoviai plečiasi. Mokslininkų prielaida, šis plėtimasis tęsis iki tol, kol iširs galaktikų spiečiai, galaktikos, žvaigždžių sistemos, planetos.
Allahas  sako:  Kada dangus perskils, ir kada žvaigždės nubyrės. (82:1-2)