Žinių vertė islame ir praeities musulmonų mokslininkų pranašumas

Žinių vertė islame ir praeities musulmonų
mokslininkų pranašumas
  

  • Žinių siekimas yra religinė pareiga, privaloma kiekvienam musulmonui  

  • Islame mokslo vystymo tikslas yra pažinti pasaulį ir tokiu būdu stiprinti žmonių tikėjimą Allahu. Priešingai, šiais laikais mokslas naudojamas tikėjimą silpninti arba visai jį sunaikint.

  • Praeityje musulmonų mokslininkai savo žiniomis siekė tarnauti žmonijai, priešingai nemažai daliai šiuolaikinių mokslininkų, žinias panaudojančių pavojingiems ir kenksmingiems išradimams, tokiems kaip atominės ir vandenilinės bombos bei kiti masinio naikinimo ginklai. Negana to, dominuodami tose srityse ir neleisdami niekam tokių ar panašių išradimų turėti, po to šias žinias jie naudoja savanaudiškiems tikslams, siekdami išnaudoti kitus žmones bei kontroliuoti pasaulio turtus.

  • Praeityje musulmonų mokslininkai skleidė savo žinias, kad žmonės turėtų iš jų naudos, priešingai tiems, kurie laiko žinias tik sau ar tik savo šaliai ir neleidžia kitiems to sužinoti.

  • Praeityje musulmonų mokslininkai siekė Allaho gailestingumo ir malonės, priešingai šiandienos mokslininkams, siekiantiems iš savo atradimų visokeriopai materialiai pasipelnyti