ισλαμική άποψη για το σεξ

ισλαμική άποψη για το σεξ  

Το Ισλάμ θεωρεί το σεξ μια από τις βασικές ανθρώπινες ανάγκες, που δεν πρέπει να καταπιέζεται, αλλά αντίθετα πρέπει να ικανοποιείται με σωστό τρόπο. Δεν είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίζεται περιφρονητικά και από το οποίο ο άνθρωπος πρέπει να απέχει


Το Ισλάμ έχει θέσει ορισμένους νόμους που ρυθμίζουν το σεξ και μέσω των οποίων μπορεί κανείς να ικανοποιήσει αυτήν την ανάγκη. Δεν πρέπει βέβαια να την ικανοποιήσει με ζωώδη ή ανεξέλεγκτο, λάγνο τρόπο, αλλά πρέπει να την ικανοποιήσει μέσω του γάμου. Ο τελικός σκοπός του γάμου στο Ισλάμ είναι η επίτευξη της ψυχολογικής και συναισθηματικής ισορροπίας για αμφοτέρους τους συζύγους. Ο Αλλά(χ) λέει:  Αυτές (οι γυναίκες σας) είναι το ‘λιμπάς’ [δηλ. καλύμματα, ρούχα, προφύλαγμα, Σάκαν (δηλ. απολαύστε τη χάρη της συμβίωσης μαζί τους)] για σας και εσείς το δικό τους ‘λιμπάς’ (2:187)

Το Ισλάμ προστατεύει το άτομο και την κοινωνία απαγορεύοντας οτιδήποτε εγείρει την σεξουαλική επιθυμία για να μην διαπράξει κανείς μοιχεία ή σοδομία είτε οικειοθελώς είτε εξ αναγκασμού (δηλ. βιασμός).


Αυτές οι πράξεις θα είχαν ως φυσικό αποτέλεσμα τον πολλαπλασιασμό των εξώγαμων παιδιών στην κοινωνία, τα οποία δεν θα είχαν γονείς να τα μεγαλώνουν με ήθος. Αυτά τα παιδιά θα αναδεικνύονταν στην κοινωνία ως μια ομάδα ανθρώπων γεμάτη μνησικακία και μίσος απέναντι στους άλλους. Επίσης, πολλές αρρώστιες θα μεταδίδονταν μέσα στην κοινωνία

 

Ο Αλλά(χ) λέει: «Και να μην πλησιάζετε στη μοιχεία γιατί είναι Φάχισα (μεγάλη αμαρτία και αισχρή πράξη) και ένας κακός δρόμος (που οδηγεί στην Κόλαση).» (Κοράνι 17:32).