Το Ισλάμ και οι μη Μουσουλμάνοι

Το Ισλάμ και οι μη Μουσουλμάνοι  

Το Ισλάμ προστατεύει τη ζωή, την περιουσία και την τιμή των μη Μουσουλμάνων που δεν εχθρεύονται τους Μουσουλμάνους. Αυτοί δεν πρέπει να καταπιέζονται, ούτε να παραβιάζονται, ούτε να αφαιρούνται τα δικαιώματά τους και οι Μουσουλμάνοι δεν πρέπει να τους κακομεταχειρίζονται.


Ο Αλλά(χ) λέει:   Ο Αλλά(χ) δε σας απαγορεύει να συμπεριφέρεστε με καλοσύνη και δίκαια μ’ αυτούς που δεν σας πολεμούν εξαιτίας της Πίστης σας και δε σας έχουν διώξει από τα σπίτια σας. Γιατί ο Αλλά(χ) αγαπά όσους συμπεριφέρονται δίκαια.   (Κοράνι 60:8).

Ο Απόστολος του Ισλάμ Μωχάμμαντ (Το Έλεος Του Αλλά(χ) και ειρήνη σ’ αυτόν) είπε: «Όποιος καταπιέζει εκείνον με τον οποίο έχουμε [συνάψει] συνθήκη , του στερεί τα δικαιώματά του, τον φορτώνει με περισσότερα βάρη (καθήκοντα) απ’ όσα μπορεί να αντέξει ή του παίρνει κάτι χωρίς τη συγκατάθεσή του, θα είναι αντίπαλός μου την Ημέρα της Κρίσεως». Αφού είπε αυτά έδειξε με το δάχτυλό του το στήθος του και πρόσθεσε: «Όποιος σκοτώνει κάποιον με τον οποίο έχουμε [συνάψει] συνθήκη και βρίσκεται υπό την προστασία του Αλλά(χ) και του Απεσταλμένου Του, ο Αλλά(χ) θα του απαγορεύσει να μυρίζει την ευωδιά της Τζάννα (του Παραδείσου), η οποία θα βρίσκεται μακριά του σε απόσταση εβδομήντα φθινοπώρων » (Αλ-Μπαϊχάκι).

 

Ο Απόστολος του Ισλάμ Μωχάμμαντ (Το Έλεος Του Αλλά(χ) και ειρήνη σ’ αυτόν) είπε: «Ο Κύριός μου με διέταξε να μην καταπιέζουμε εκείνους με τους οποίους έχουμε [συνάψει] συνθήκη (δηλαδή, τους μη Μουσουλμάνους που ζούνε σε ισλαμικές περιοχές), ούτε κανέναν άλλο πέρα από αυτούς» (Αλ-Μπαϊκάκι).