Το Ισλάμ και οι Γυναίκες

Το Ισλάμ και οι Γυναίκες

Στο Ισλάμ ο άνδρας και η γυναίκα είναι διαφορετικοί μεταξύ τους και ο καθένας έχει το δικό του ξεχωριστό ρόλο. Στο Ισλάμ η τιμή και ο σεβασμός προς τις γυναίκες είναι δείγμα καλού, ακέραιου και αναλλοίωτου χαρακτήρα. Ο Απεσταλμένος του Αλλά(χ) Μωχάμμαντ (Το Έλεος Του Αλλά(χ) και ειρήνη σ’ αυτόν) είπε: «Οι καλύτεροι ανάμεσά σας είναι οι καλύτεροι προς την οικογένειά τους (τις γυναίκες τους), και εγώ είμαι ο καλύτερος ανάμεσά σας προς την οικογένειά μου (τις γυναίκες μου).» (Ατ-Τίρμιδι).

Η γυναίκα είναι ο πρώτος άνθρωπος στον οποίο ένας άνδρας πρέπει να πράττει δίκαια, να κρατά τις σχέσεις μαζί της και να της φέρεται καλά. Όταν ένας άνδρας ρώτησε τον Απεσταλμένο του Αλλά(χ) Μωχάμμαντ (Το Έλεος Του Αλλά(χ) και ειρήνη σ’ αυτόν): «Ποιος απ’ όλους τους ανθρώπους αξίζει την καλύτερη συμπεριφορά, την καλοσύνη μου και τη συντροφιά μου;» Αυτός απάντησε: «Η μητέρα σου. Ρώτησε πάλι: Και μετά, ποιός; Απάντησε: Η μητέρα σου. Πάλι αυτός ρώτησε: Και μετά, ποιός; Απάντησε: Η μητέρα σου. Ρώτησε ακόμη μια φορά: Και μετά ποιός; Απάντησε τότε: Ο πατέρας σου» (Αλ-Μπουχάρι).

Ο Απεσταλμένος του Αλλά(χ) Μωχάμμαντ (Το Έλεος Του Αλλά(χ) και ειρήνη σ’ αυτόν) είπε: «Οι γυναίκες είναι τα δίδυμα των ανδρών» (Άμπου Νταούντ).

 

•Οι γυναίκες είναι ίσες με τους άνδρες όσο αφορά την ανθρωπιά τους. Δεν είναι πηγές αμαρτίας, ούτε είναι η αιτία για την οποία εκδιώχθηκε ο Αδάμ από τον Παράδεισο.

 

• Οι γυναίκες είναι ίσες με τους άνδρες όσον αφορά την ατομικότητά τους. Δε χάνουν τα ονόματά τους ούτε τα επίθετά τους με το γάμο. Δεν χάνονται στην ταυτότητα των ανδρών.

• Οι γυναίκες είναι ίσες με τους άνδρες όσο αφορά την αμοιβή και την τιμωρία σε αυτή τη ζωή, όσο και στην επόμενη.

• Οι γυναίκες είναι ίσες με τους άνδρες στο γεγονός ότι το Ισλάμ προσπαθεί να διατηρεί και να ενισχύσει την τιμή και την αγνότητά τους.

• Οι γυναίκες είναι ίσες με τους άνδρες όσον αφορά το δικαίωμα στην κληρονομιά.

• Οι γυναίκες είναι ίσες με τους άνδρες στο ότι μπορούν να κάνουν ότι θέλουν με την περιουσία τους

 • Οι γυναίκες είναι ίσες με τους άνδρες όσον αφορά την ανάληψη ευθυνών για κοινωνικές μεταρρυθμίσεις.

• Οι γυναίκες είναι ίσες με τους άνδρες όσον αφορά το δικαίωμα στην παιδεία και στη σωστή ανατροφή.

• Οι γυναίκες και οι άνδρες έχουν το ίδιο μερίδιο δικαιωμάτων στα θέματα που αφορούν την καλή ανατροφή, την κατάλληλη παιδεία και την περίθαλψη. Το Ισλάμ εγγυάται ότι όταν θα εφαρμοστούν πραγματικά αυτά τα δικαιώματα των γυναικών, η θέση τους θα βελτιωθεί αισθητά.

• Οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να λάβουν από τους άνδρες τους όλα αυτά που χρειάζονται και ακόμα παραπάνω. Αν μια γυναίκα δεν είναι παντρεμένη τότε έχει το δικαίωμα να συντηρείται από τους αδελφούς της. Εάν δεν έχει αδελφούς, τότε από τον πιο κοντινό συγγενή.

• Η γυναίκα έχει το δικαίωμα να κρατήσει όλα τα χρήματά της για τον εαυτό της. Αυτή δεν είναι υπεύθυνη για την οικονομική συντήρηση της οικογένειας 

• Οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να ικανοποιούνται σεξουαλικά από τους άνδρες τους.

• Η γυναίκα έχει το δικαίωμα να κρατήσει τα παιδιά της μαζί της μετά το διαζύγιο εκτός εάν δεν είναι σε θέση, για κάποιον σοβαρό λόγο, να τα μεγαλώσει.

• Οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να παντρεύονται ξανά μετά το διαζύγιο ή αν μένουν χήρες. Ο Προφήτης του Αλλά(χ) είπε: «Όποιος έχει τρεις κόρες ή τρεις αδελφές και φοβάται τον Αλλά(χ) όσο τις προσέχει (τους προσφέρει φαγητό, ρούχα και τους συμπεριφέρεται με καλοσύνη) θα είναι έτσι μαζί μου στον Παράδεισο” Και έδειξε με τα τέσσερα δάχτυλά του ενωμένα (δηλαδή θα είναι πολύ κοντά σε μένα).» Άχμαντ και άλλοι).