Οι αρετές του ισλαμικού πολιτισμού

Οι αρετές του ισλαμικού πολιτισμού

  • Η αναζήτηση της γνώσης αποτελεί θρησκευτικό καθήκον στο Ισλάμ και οι Μουσουλμάνοι ωθούνται από τη θρησκεία τους να την εκτελούν

  • Οι Μουσουλμάνοι λόγιοι στο παρελθόν χρησιμοποιούσαν τις γνώσεις τους για να ενισχύσουν την πίστη των ανθρώπων, σε αντίθεση με τους σημερινούς επιστήμονες που χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για να αποδυναμώσουν την πίστη των ανθρώπων.

  • Οι Μουσουλμάνοι λόγιοι στο παρελθόν χρησιμοποιούσαν τις γνώσεις τους για να υπηρετήσουν την ανθρωπότητα, σε αντίθεση με κάποιους σημερινούς επιστήμονες που χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για κερδοσκοπικούς και εγωιστικούς σκοπούς. Η επιστήμονες της εποχής μας εφηύραν την ατομική βόμβα, τη βόμβα υδρογόνου και άλλα όπλα μαζικής καταστροφής. Επιπλέον, απαγορεύουν στους άλλους να κατέχουν τέτοια όπλα, προσπαθώντας να ελέγξουν και να εκμεταλλευτούν τα πλούτη του κόσμουd.

  • Οι Μουσουλμάνοι λόγιοι στο παρελθόν διέδωσαν τις γνώσεις τους για να μπορέσουν οι άνθρωποι να επωφεληθούν από αυτές, σε αντίθεση με τους σημερινούς επιστήμονες που κρατούν τις γνώσεις για τον εαυτό τους ή για τις χώρες τους, αποτρέποντας τους άλλους από την πρόσβαση σε αυτές

  • Οι Μουσουλμάνοι λόγιοι στο παρελθόν προσπαθούσαν να έχουν το έλεος του Αλλά(χ) και την αμοιβή Του, σε αντίθεση με τους σημερινούς επιστήμονες που κάνουν τα πάντα προκειμένου να πετύχουν υλικά κέρδη από τις ανακαλύψεις τους