Τι λέει το Κοράνιο για το άτομο


Τι λέει το Κοράνιο για το άτομο

Ο Αλλά(χ) λέει:
Τίποτα δεν είναι κρυφό από τον Κύριό σου ούτε το βάρος ενός ατόμου στη γη ή στον ουρανό, ούτε μικρότερο ούτε μεγαλύτερο από αυτό. Όλα είναι (γραμμένα) σε ένα διαυγέστατο Βιβλίο. (10:61)


Σε αυτό τον όμορφο στίχο ο Αλλά(χ) ξεκαθαρίζει ότι τίποτα δεν είναι κρυμμένο από Αυτόν σε αυτό το σύμπαν, ανεξαρτήτως του πόσο μικρό ή πόσο μεγάλο είναι. Μέχρι πρόσφατα πιστεύαμε πως το άτομο ήταν η μικρότερη οντότητα στο σύμπαν, αλλά μετά την διάσπασή του, βρέθηκαν μικρότερες οντότητες με θετικά ηλεκτρικά φορτία, τα πρωτόνια, και αρνητικά ηλεκτρικά φορτία, τα ηλεκτρόνια.

 

Το 1939 οι Γερμανοί επιστήμονες Hahn και Strassmann του Πανεπιστημίου του Βερολίνου διέσπασαν ένα άτομο ουρανίου. Με περαιτέρω έρευνες μπόρεσαν να ανακαλυφθούν μικρότερα μόρια.

 

Η σύγχρονη επιστήμη έφτασε σε ένα υψηλό επίπεδο τεχνικής και επιστημονικής προόδου σε διάφορους τομείς της ζωής. Υπάρχει μέλλον και για περαιτέρω εξελίξεις. Αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί μέχρι την Ημέρα της Κρίσεως. Ωστόσο, οι συλλογικές προσπάθειες όλης της ανθρωπότητας στον τομέα της γνώσης δεν θα μπορέσουν ποτέ να φτάσουν, και ούτε καν να πλησιάσουν, τη γνώση και τη δύναμη του Αλλά(χ).


Ο Αλλά(χ) λέει:
Και (οι άπιστοι) σε ρωτάνε (Ω, Μωχάμμαντ) για το Ρούχ (Πνεύμα). Πες: το Πνεύμα (η γνώση του) ανήκει μόνο στον Αλλά(χ). Και από την γνώση, (Ω! άνθρωποι!) λάβατε μόνο λίγη.’ (17:85)

Η Σοφία του Αλλά(χ) και οι δυνάμεις Του είναι απεριόριστες και ασύγκριτες. Ο Αλλά(χ) μας έδωσε με αυτόν τον στίχο του Κορανίου μια απλή εξήγηση των πραγμάτων, έτσι ώστε εμείς, με τα μυαλά μας, να μπορέσουμε να αναγνωρίσουμε και να καταλάβουμε την τεράστια διαφορά ανάμεσα στη γνώση Του και τη δική μας. Δοξασία στον Αλλά(χ)