Τι λέει το Κοράνιο για το νερό και τη ζωή

Τι λέει το Κοράνιο για το νερό και τη ζωή

Ο Αλλά(χ) λέει:

Μήπως δεν βλέπουν )γνωρίζουν) οι άπιστοι πως οι ουρανοί και η γη ήταν μία ενιαία οντότητα που έπειτα Εμείς τα σχίσαμε (σε δυο μέρη) και από το νερό δημιουργήσαμε κάθε ζωντανό ον; Δε θα πιστέψουν λοιπόν; (21:30)


Η σύγχρονη επιστήμη έχει αποδείξει ξεκάθαρα ότι το νερό είναι το βασικό συστατικό της ζωής• το κύτταρο είναι φτιαγμένο από νερό. Η χημεία απέδειξε πως το νερό είναι απαραίτητη και ενεργή ουσία στις αλλαγές και στις αντιδράσεις που γίνονται μέσα στον οργανισμό. Γι’ αυτό είναι το μοναδικό υγρό που χρειάζονται όλα τα ζωντανά όντα, ανεξαρτήτως μεγέθους, από τους μικροοργανισμούς μέχρι τα μεγαλύτερα ζώα που υπάρχουν στη γη.


Σήμερα περίπου το 71% της επιφάνειας της Γης είναι καλυμμένη από νερό, ενώ οι χερσαίες εκτάσεις αποτελούν το υπόλοιπο 29%. Η κύρια πηγή για τη ζωή του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών είναι το νερό. Οι επιστημονικές αναλύσεις φανερώνουν πως το σώμα ενός ενήλικα ανθρώπου, από την ηλικία των 15ετών και πάνω, αποτελείται κατά 71% από νερό, ενώ στα παιδιά αυτό το ποσοστό ανέρχεται στο 93%, γεγονός που δείχνει ότι το 80% του νερού τρέχει στο ανθρώπινο σώμα και το υπόλοιπο είναι αίμα, ενώ στα φυτά και στα ζώα το νερό αποτελεί το 90% του σώματός τους.