Τί είναι το Κοράνιο;

Τί είναι το Κοράνιο;

Το Κοράνιο είναι το σύνταγμα των Μουσουλμάνων, από το οποίο αντλούν τις διδαχές που ρυθμίζουν και τις θρησκευτικές και τις καθημερινές τους υποθέσεις. Διαφέρει από τα προηγούμενα Θεία Κείμενα για τους εξής λόγους:

  • Είναι το τελευταίο Θείο Κείμενο που αποκαλύφθηκε και γι’ αυτό το λόγο ο Αλλά(χ) ο Ύψιστος υποσχέθηκε ότι θα το προστατεύει από οποιαδήποτε διαστρέβλωση μέχρι την Ήμερα της Κρίσεως. Ο Αλλά(χ) είπε::
    Εμείς στείλαμε κάτω [στη Γη] το Κοράνιο και θα το προστατέψουμε (από το να αλλοιωθεί ή από το να χαθεί). (15:9)

  • TΤο Κοράνιο περιλαμβάνει όλους τους νόμους που μεταρρυθμίζουν την κοινωνία, εξασφαλίζοντας, με την εφαρμογή τους, ευτυχία σε όλους.

  • Το Κοράνιο αναφέρει τις ιστορίες των Προφητών και των Απεσταλμένων και όσα συνέβησαν μεταξύ εκείνων και των λαών τους, από τον Αδάμ μέχρι το Μωχάμμαντ (Το Έλεος Του Αλλά(χ) και ειρήνη σ’ αυτόν).

  • Αποκαλύφθηκε σε όλους τους ανθρώπους για να μπορέσουν να ζήσουν μία ζωή γεμάτη ειρήνη και ευτυχία και για να τους βγάλει από το σκοτάδι και να τους οδηγήσει στο φως.

  • Η απαγγελία, η αποστήθιση και η διδασκαλία του Κορανίου αποτελούν πράξεις λατρείας.