De Koran en de expansie van het universum


De Koran en de expansie van het universum

Allah zegt:
En Wij hebben de hemel met een grote macht gebouwd. En voorwaar, Wij zijn zeker uitbreiders (51:47)


Allah zegt:
Gedenkt) de Dag waarop Wij de hemelen oprollen, zoals het oprollen van het perkament om op te schrijven: net zoals Wij de eerste schepping begonnen zullen Wij haar herhalen, als een belofte die Wij op Ons namen. Voorwaar, Wij zullen het doen (21:104)


Allah zegt:
“Op de dag dat de aarde wordt vervangen door andere aarde, en zo ook de hemelen. En (de mensen) zullen verschijnen voor Allah, de Ene, de Overweldiger. (14:48)


De voorgaande verzen duiden op het «feit» dat het helal zich voortdurend uitspreidt, en dat als we terug in de tijd zouden gaan, dan zou het niet anders kunnen dan dat het helal zich inkrimpt naar een object (de verenigde fase) waarnaar ik eerder verwezen had, en dit primaire object is door het bevel van Allah geexplodeerd (de fase van splitsing), en is veranderd in een wolk van nevel (de nevel/rook fase) waarvan de aarde en de hemel zijn geschapen (fase van het komen). Het universum is vanaf de explosie continu in status van uitbreiden, en in de toekomst (waarvan het tijdstip alleen Allah weet) zal dit uitbreiden met de wil van Allah stoppen. Daarna begint het universum zich op te vouwen totdat het terug zal gaan naar haar eerste status en weer een primiare object zal zijn waarvan de hemel en de aarde geschapen zijn, en daarop zal het proces van explosie zich herhalen en het converteren naar nevel, waarvan een aarde zal worden geschapen die anders is dan onze aarde zoals wij die kennen, en hemelen anders dan die wij nu kennen. En dit zal het einde zijn van het wereldse leven en het begin van het hiernamaals. Al deze fases zonder in details te treden zijn feiten die in de Koran genoemd zijn, en niemand van de mensen kon dit weten voor de 20ste eeuw. En dit bevestigtdat de kennis in de Koran de menselijke wetenschap meer dan 14 eeuwen voorafgegaan is. En dit is opzich bewijst dat de Koran niets anders kan zijn dan de woorden van De Schepper.

En het bewijst ook dat voor de laatste der profeten Mohammed (vrede zij met hem) dat hij verbonden was met de openbaring, en leringen kreeg van De Schepper van de hemelen en de aarde, daar niemand van de mensen kennis had van de universele feiten in de tijd van de openbaring noch in de vele eeuwen later.


Astronomen hebben doormiddel van observaties van sterrenstelsels en verre hemellichamen ondekt dat het heelal constant in beweging is en continu groeit en uitbreidt. Dit feit is bewezen door de Amerikaanse astronoom Vesto M. Slipher doordat hij een aantal Sterrenstelselen buiten onze Melkweg onderzocht en zag dat de meeste met een hoge snelheid steeds verder van ons vandaan zijn en ook onderling snel uiteenlopen.

En ook de natuurkundige gespecialiseerde in kosmische wetenschap aan het begin van de 20ste eeuw George Lumens, en de Amerikaanse astronoom Edwin Hubble bevestigen allebei het fenoneem van uitdijing van het heelal, en het permanent uit elkaar bewegen van sterren en Sterrenstelselen. En dit uitbreiden geld alleen op grote schaal, niet op lokale schaal

Hiermee hebben de geleerden bewezen dat het universum continu uitdijt en uitbreidt, en dit zal doorgaan totdat de zwaartekracht zijn controle verliest over deze objecten en deze verstrooid zullen worden in de ruimte en dit zal uiteindelijk zorgen voor het einde van de wereld. En Allah sprak de waarheid toen Hij zei over het einde van de wereld:


Allah zegt:  Wanneer de hemel gespleten wordt. En wanneer de sterren zullen vallen (82:1-2)