Islam i nemuslimani (ehluz-zime)

Islam i nemuslimani (ehluz-zime)  

Islam štiti živote, imetak i čast nemuslimana (ehluz-zime) koji imaju ugovor sa muslimanima ili koji žive u islamskoj zemlji (pod islamskom vladavinom). Oni imaju svoja prava i ne smiju biti ugnjetavani, obespravljeni niti zlostavljani. 


Kaže Allah:  Allah vam ne zabranjuje da činite dobro i da budete pravedni prema onima koji ne ratuju protiv vas zbog vjere i koji vas iz zavičaja vašeg ne izgone - Allah, zaista, voli one koji su pravični  (Al-Mumtahina /Provjerena, 60:8)


Kazao je poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve selem: „Uistinu, ko god bude nanosio nepravdu onome s kojim imamo ugovor (pakt), lišavajući ga njegovih prava, opterećavajući ga više nego što može podnjeti, ili tražeći nešto od njega bez njegove saglasnosti, onda ću se ja lično osporavati s njim na Sudnjem danu.” Kad je ovo Poslanik, sallallahu alejhi ve selem, govorio imao je prst na svojim prsima, da bi poslije rekao: „Uistinu, onaj ko ubije ijednog čovjeka sa kojim imamo ugovor (pakt) ili koji je pod Allahovom nadležnošću i nadležnošću Njegova Poslanika, Allah će mu zabraniti miris Dženneta (Raja), a miris Dženneta (Raja) se stvarno osjeti na udaljenosti od sedamdeset godina.” (Hadis bilježi Bejhaki)

 

Kazao je poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve selem: „Gospodar mi je zapovjedio da se ne ugnjetavaju ljudi s kojima imamo pakt (tj. nemuslimani koji žive u muslimanskim zemljama, ehluzzime) ili bilo koji drugi ljudi.” (Hadis bilježi Bejhaki)