De moslims en de niet moslims

De moslims en de niet moslims  

Het is verboden de convenanten niet moslims die zich in een islamitisch land bevinden of een verbond hebben met een islamitisch land onrecht aan te doen in al zijn vormen. Het bloed, de eer en eigendommen van de niet moslim zijn verboden, een niet moslim mag niet op een onrespectabele manier behandeld worden. 


Allah zegt:.  Allah verbied jullie niet om met degenen die jullie niet bestrijden vanwege de godsdienst, en die jullie niet uit jullie woonplaatsen verdrijven, goed om te gaan en rechtvaardig te behandelen. Voorwaar Allah houdt van rechtvaardigen. (De Koran: 60 -8)


De profeet heeft gezegd: «Laat degene die een convenant onrecht aandoet, vernederd, hem met iets overbelast of iets van hem afneemt zonder zijn tevredenheid, weten dat ik (met zijn wijsvinger naar zijn borst wijzend) zijn bevechter zal zijn de dag des oordeels. Laat degene die een convenant die de bescherming van Allah en Zijn profeet heeft dood, weten dat Allah hem de geur van de Hemel verbied en haar geur is ruikbaar op een afstand van 70 jaar» (Overgeleverd door: al-Bayhaqi).