Koranen om vatten och liv

Koranen om vatten och liv

Allah säger:
INSER DE inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna och jorden [en gång] utgjorde en enda, sammanhållen massa och [att] Vi skilde dem åt? Och [vet de inte] att Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten? Har de då ingen tro? (Koranen/ 21: Al-Anbiya(Profeterna):30)


Modern vetenskap bekräftar tydligt att vatten är den grundläggande komponenten i livet med vilken celler byggs. Kemister har bevisat att vatten är en nödvändig och aktiv substans som används i förändringar och reaktioner som händer inuti kroppen. Av denna anledning är vatten den enda vätska i världen som alla levande varelser behöver oavsett storlek, från små mikroorganismer till de största levande djuren på jorden.

 

 

För närvarande omfattar vatten ca 71% av jordens yta och resterande 29% är fastlandet. Den huvudsakliga källan för människors och djurs kroppar, liksom växterna, är vatten. Det är bevisat genom vetenskaplig analys att en vuxen människans kropp från 15 års ålder och uppåt innehåller ungefär 71% vatten. Gällande barnet så innehållerkroppen 75% vatten med blod inräknat, och så mycket som 90% vatten finns i växter och vissa djur.