Šta je Kur’an?

Šta je Kur’an?  

Kur,an je Ustav muslimana u kojem se nalaze doktrine koje reguliraju vjerski život muslimana u ovozemaljskim stvarima. Kur,an se razlikuje od prethodnih objava u sljedećem:

  • To je posljednja Allahova (Božija) objava koja je objavljena ljudima, i zbog toga je Allah Uzvišeni obećao da će je štititi od iskrivljenosti do Sudnjeg dana. Kaže Allah 
    Mi, uistinu, Kur’an objavljujemo i zaista ćemo Mi nad njim bdjeti (15:9)

  • Kur,an sadrži sva zakonodavstva koja poboljšavaju ljudsko društvo i koja garantuju sreću za sva svoja izvršenja

  • Kur’an je dokumentovao priče Poslanika i glasnika, i sve ono što se dogodilo između njih i njihovih naroda, od Adema (Adama), a.s., do Muhammeda, sallallahu alejhi ve selem

  • Kur,an je objavljen cijelom čovječanstvu, da izvede ljude iz tmine na svjetlost, tako da ljudski rod živi život u harmoniji i sreći

  • Recitovanje (učenje) Kur’ana i njegovo pamćenje je djelo obožavanja Allaha (Boga).