Eigenschappen van de islamitische beschaving

Eigenschappen van de islamitische beschaving

  • Kennis opdoen in de islam is een religieuze voorschrift zoals eerder vermeld..

  • De islamitische geleerden van vroeger gebruikten hun kennissen om de geloofsovertuiging bij de mensen te versterken, terwijl veel van de moderne geleerden hun kennissen gebruiken om de geloofsovertuiging bij de mensen te degraderen

  • De islamitische geleerden van vroeger gebruikten hun kennissen om de mensheid van dienst te zijn, daarentegen gebruiken veel van de moderne geleerde hun kennis om te profiteren van de mensheid, hen te beheersen en aanwringen om hun eigenbelangen te behartigen. Doormiddel van hun slechte uitvindingen zoals atoom bommen, nucleaire bommen en waterstofbommen en andere soort massavernietigingswapens. En het bevechten van iedereen die hetzelfde wil bezitten, zodat alleen zij de overheersende zijn en de rest van de wereld kunnen misbruiken..

  • De islamitische geleerden hebben hun kennis opengesteld voor iedereen om er van te kunnen profiteren, in tegenstelling tot de meeste geleerden van tegenwoordig die hun kennis met patenten beschermen zodat alleen zij of hun landen er van kunnen profiteren

  • De doel van de islamitische geleerden van vroeger was om beloning van Allah te krijgen voor hun daden, in tegenstelling tot veel van veel van de geleerden van tegenwoordig die kennis zien als manier van geld verdienen..