A Korán az atomról


A Korán az atomról

Allah azt mondja:
Nem bocsátkozhatsz bele valamilyen ügybe, és nem recitálhatsz a Koránból, se nem tehettek semmilyen cselekedetet anélkül, hogy ne lennénk tanúk felettetek, amikor belemerültök abba. És nem kerüli el Urad figyelmét egy porszemnyi súly sem a földön, sem az égen. És nincsen ennél sem kisebb, sem nagyobb, ami ne lenne nyilvánvaló Írásban [följegyezve] (10:61)


Ebben a csodálatos ájában Allah világossá teszi, hogy semmi sem rejtett Előle ebben az univerzumban, akármilyen kicsi. Azt hitték, hogy az atom a legkisebb részecskéje az univerzumnak. Miután kisebb részecskékre hasadt, felfedezték, hogy pozitív töltetű részecskéi vannak, a protonok és a negatív töltetű részecskék, az elektronok.

1939-ben Hahn és Strassmann német tudósok a Berlini Egyetemen uránatomot hasítottak. További kutatásokkal még kisebb részeket fedeztek fel. A modern tudomány a technikai fejlettség magas fokát érte el.

A jövőben további fejlődés várható. Ez a folyamat az Ítéletnapig fog folytatódni. Az egész emberiség közös összefogása a tudomány érdekében soha nem lesz mérhető, meg sem közelíti Allah Tudását és Képességét.

Allah azt mondja:
A lélek az én Uram parancsából való. Ám csak kevés tudás adatott nektek (17:85)

Allah Tudása és Képességei határtalanok és összehasonlíthatatlanok. Allah ebben a Korán-ájában egyszerű magyarázatot adott, hogy eszünkkel fel tudjuk fogni és megértsük a hatalmas különbséget az Ő Tudása és a mienk között. A dicsőség Allahé!