Az iszlám és a nők

Az iszlám és a nők

Az iszlámban a férfiak és a nők különböznek egymástól és mindenkinek megvan a saját feladata. A nők megbecsülése és tisztelete az iszlám szerint a jó, egészséges jellem és a romlatlan természet jele. Allah Küldötte, Mohamed  azt mondta: „A legjobbak közületek azok, akik a legjobbak a feleségükhöz.” (Tirmidhi)

A nő az első, aki felé a férfinak jóravalóan kell viselkednie, fenntartani a jó kapcsolatot, és jól bánnia vele. Amikor egy férfi megkérdezte Allah Küldöttét, Mohamedet  , hogy ki érdemli meg jó társaságát, azt felelte: „Az édesanyád.” Azt kérdezte: „Azután kicsoda?” A Próférta  azt felelte: „Az édesanyád.” Azt kérdezte: „Azután kicsoda?” A Próférta   azt felelte: „Az édesanyád” Azt kérdezte: „Azután kicsoda?” A Próférta  azt felelte: „Az édesapád.” (Bukhári)

Allah Küldötte, Mohamed   azt mondta: „A nők a férfiak ikertestvérei.” (Abu Dáúd)

 
● A nők egyenlők a férfiakkal emberiségben. Nem ők a bűn okai, és nem miattuk lett Ádám (béke legyen vele) kiűzve a Paradicsomból (Mennyei Kertekből).
● A nők egyenlők a férfiakkal egyéniségükben. Nem veszítik el nevüket, sem családnevüket a házasságban. Nem tűnnek el és válnak eggyé a férfi személyiségével.
● A nők egyenlők a férfiakkal a jutalom és a büntetés tekintetében az evilágon és a túlvilágon egyaránt.
● A nők egyenlők a férfiakkal annak tekintetében, hogy az iszlám igyekszik fenntartani és megőrizni becsületüket és tisztaságukat
● A nők egyenlők a férfiakkal abban, hogy van örökléshez való joguk, ahogy a férfiaknak is.
● A nők egyenlők a férfiakkal abban, hogy azt tesznek vagyonukkal, amit akarnak(1).
● A nők egyenlők a férfiakkal a szociális reform keresztülvitelének kötelességében. ● A nők egyenlők a férfiakkal az oktatáshoz és megfelelő neveléshez való jog tekintetében.
● A nőnek és a férfiaknak egyenlő része van a jó neveléssel, megfelelő tanítással és gondozással kapcsolatos jogokban. Az iszlám biztosítja, hogy amint ezeket a jogokat megkapja egy nő, magasabb pozícióba kerül.
● A nőknek joguk van férjüktől minden szükségletük kielégítésére és annál is többre. Ha nem házas, a fiú testvére kell, hogy eltartsa. Ha nincs fiú testvére, akkor a legközelebbi rokona.
● A nőnek joga van megtartani az egész pénzét. Nem felelős családját anyagilag eltartani.
● A nőnek joga van a férjétől a szexuális kielégülésre.
● A nőnek joga van a gyerekei felügyeletére válás esetén, kivéve ha képtelen nevelni őket valamilyen érvényes ok miatt.
● A nőknek joguk van újra házasodni válás vagy megözvegyülés után. Allah Prófétája  azt mondta: „Akinek van három lánya vagy három lánytestvére és féli Allahot nevelésükben, úgy lesz velem a Paradicsomban, mint ez (és a két ujját együtt tartotta).” (Ahmed és mások)