Hieronder volgen een aantal verzen uit de Koran die wetenschappelijke wonderen bevatten . . .


Hieronder volgen een aantal verzen uit de Koran die wetenschappelijke wonderen bevatten . . .

Allah zegt::
Voorwaar, in de schepping van de hemelen en de aarde en de afwisseling van de nacht en de dag en de schepen die over de zee varen met wat de mensen voordeel geeft, en het water dat Allah uit de hemel neerzendt, waarmee Hij de aarde tot leven brengt na haar dood, en dat hij daarop allerlei dieren verspreidde, en de besturing van de winden en de wolken die tussen de hemel en de aarde dienstbaar zijn gemaakt, zijn zeker Tekenen voor een volk dat verstandig is. (2:164)De Koran is aan Mohammed die een analfabeet was, hij kon niet schrijven noch lezen geopenbaard. Zodat niemand twijfelt aan zijn boodschap, hoe zou het anders kunnen voor iemand die in zo,n staat is, met een boek komt die alle retorica en welsprekendheid overtrof en hun uitdaagt om met een gelijke boek te komen.

Allah zegt: Zeg (O Mohammed): «Als de mensen en de Djinn,s zich zouden verzamelen om met het gelijke van deze Koran te komen; dan kunnen zij niet met het daaraan gelijke komen, zelfs al zouden zij elkaar tot hulp zijn. (17:88)


Ondanks het feit dat de profeet en zijn metgezellen in staat van armoede en erg behoeftig waren, reciteerde de profeet Ayaat (verzen) uit de Koran die wetenschappelijke wonderbare feiten bevatten, en dat meer dat veertien eeuwen geleden. Terwijl veel van de wetenschappelijke feiten doormiddel van moderne technologie en geavanceerde middelen pas in de 20ste/21ste eeuw ontdekt zijn. In dit artikel zullen we verzen uit de Koran noemen en wetenschappelijke theorieën zonder het direct aan elkaar te koppelen, omdat de wetenschap feitelijk slechts theorie is die met de tijd herinzien kan worden en kan veranderen.