De islam en geld

De islam en geld

Geld in de islam is het geld van Allah, en het is een toevertrouwde verantwoording bij de dienaar, het is verplicht om geld op islamitisch legitieme wijze te verdienen en ook mag het geld niet uitgeven worden aan verboden zaken of doelloos verspilt worden. De profeet heeft gezegd: “De voeten van een dienaar zullen op de dag des oordeels niet van plaats veranderen totdat hij gevraagd wordt over zijn leeftijd; waaraan hij die besteed heeft, en zijn kennis; wat hij ermee gedaan heeft, en over zijn geld; waar hij het vandaan heeft aan waaraan hij het heeft uitgegeven, en over zijn lichaam; hoe hij het gebruikt heeft.” En een dienaar dient zijn geld uit te geven aan goede doelen. Allah zegt:


Het is geen vroomheid dat jullie je gezichten naar het Oosten en het westen wenden, maar vroom is wie geloof in Allah en het Hiernamaals en de Engelen en de Schrift en de profeten en die het bezit dat hij liefheeft weggeeft aan de verwanten en de wezen en de behoeftigen en de reiziger (zonder proviand) en de bedelaars en (het gebruikt) voor het vrijkopen van slaven (De Koran: 2 -177)