De Invloed van de islamitische beschaving op de moderne wetenschappelijke ontwikkeling

De Invloed van de islamitische beschaving op de moderne wetenschappelijke ontwikkeling

Wie terugkeert naar de oorsprong van de moderne wetenschappelijke ontwikkeling van de moderne wetenschap zal het ermee eens zijn dat islamitische beschaving met inbegrip van de islamitische geleerden een duidelijk rol heeft gespeeld in het ontwikkelen ervan.


Amélie Sédillot (een westerse geleerde) heeft gezegd: «Hoe goed het westen ook probeert de invloed van de Arabisch islamitische beschaving op wereld te ontkennen, het zal ze niet lukken om zijn sporen op de koepel van de hemel te wissen»

Want zij zijn het die de stelregels en basissen hebben opgericht, die als startpunt zijn gebruik richting de moderne wetenschap. Zo zijn in het boek «Termen van luchtvaart en ruimtevaart» die vooral door het Amerikaanse «N.A.S.A.» wordt gebruikt, sterren genoemd die voor navigatie gebruikt worden waarvan 60% oorspronkelijk Arabisch benaamd is.


Wiliam H. Allen, Editor, Dictionary of Technical Terms for Aerospace Use, First Edition, National Aeronautics and Space Administration, Washington, D.C., NASA SP-7, 1384H (1965G.) (5,6).


De boeken en werken van de voorgaande moslims waren de belangrijkste referenties waarvan geprofiteerd is door degene die na hun gekomen zijn, vooral door Europeanen die geïnvesteerd hebben in de naar hun vertaalde boeken om de moderne wedergeboorte te bereiken, en zo werden uit veel van deze.

boeken in veel van hun universiteiten onderwezen. Gustave Le Bon zegt in zijn boek «De Arabische beschaving»: «Iedere keer dat we nader onderzoek doen in de Arabische beschaving, hun boeken, hun uitvindingen en kunst komen er nieuwe feiten en perspectieven naar voren. En al snel zagen we in dat de Arabieren reden waren dat de middeleeuwse kennis hadden van de voorgaande, en dat de westerse universiteiten vijf eeuwen lang geen andere bronnen had dan hun boeken. En dat hun het zijn geweest die europa welvaart, begrip en normenDe geschiedenis kent geen volk dat geproduceerd heeft wat hun geproduceerd hebben in zo›n korte tijd, en niemand hun artistieke creativiteit overtrof.»

Zo is in wiskunde b.v. stelkunde (algebra), trigonometrie, allogreetmat (logaritme) en bolvormige geometri


 • Mohammed Al-Chwarizmi een van de bekende geleerde. En op het gebied van astronomie en ruimte de geleerde

 • Zakariya› ibn Muhammad al-Qazwini en Abu Raihan Biruni, de Duitse oriëntalist zegt over Biruni: «Het slimste brein dat de mensheid gekend heeft.»

  En wat betreft de medische en farmaceutische wetenschappen zijn islamitische geleerden zoals Ibn Rushd en Ibn An-Nafies met stelregels gekomen die als vertrekpunt zijn gebruikt voor de moderne medische en farmaceutische wereld. Ibn An-Nafies heeft de kleine bloedsomloop ontdekt, een paar eeuwen voor de Engelse W. Harvey en de Spaanse M. Servet. En wat betreft oogheelkunde zijn er de geleerden 
 • Amaar Bin Ali, Ali  

 • Bin ,Issa Al-Kahaal. In de optiek wereld heeft  

 • Al-Hassan Ibn Al-Haitam
  de theorieen en wetten ontwikkeld. En in de chirurgie Al-Mansoeri en  

 • Bakr Al-Razi. En in kaakchirurgie en tandheelkunde

 • Al-Bagdadi en
 • Aboe Al-Qasiem
  Al-Zahrawi
  waarvan de laatste een boek heeft geschreven dat uit 30 delen bestaat,waarin o.a. gereedschappen in staan voor het uitvoeren van operaties en uitleg hoe ze gebruikt dienen te worden. En op het gebied aardkunde en aardrijkskunde belicht ons

  Al-Sharief Al-Idrissi, hij is op dit gebied een vooraanstaander, hij heeft mappen getekend van eerst klasse en navigatie systemen ontworpen

  En over het algemeen zijn er veel islamitische geleerden die een bijdrage hebben gehad bij het opzetten van de moderne ontwikkelingen, degene die hier meer over wil weten dient terug te gaan naar boeken die dit onderwerp behandelen en zal zien dat er veel van hun theorieën en onderzoeken onterecht aan anderen zijn toegeschreven.

George Sarton zegt hierover: «Als het niet de islamitische geleerden en hun verwezenlijkingen was dan zouden de geleerden van de moderne wedergeboorte vanaf nul moeten beginnen en dan zou de civilisatie een paar eeuwen achterlopen.»