Naučni dokazi u nekoliko Kur’anskih ajeta

Naučni dokazi u nekoliko Kur’anskih ajeta

Kaže Allah:
Stvaranje nebesa i Zemlje, smjena noći i dana, lađa koja morem plovi s korisnim tovarom za ljude, kiša koju Allah pušta s neba pa tako u život vraća zemlju nakon mrtvila njezina - po kojoj je rasijao svakojaka živa bića, promjena vjetrova, oblaci koji između neba i Zemlje lebde - doista su dokazi za one koji imaju pameti. (2:164)Kur’an je objavljen poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve selleme, koji je bio nepismen jer nije znao ni čitati ni pisati, a njegov narod (Arapi iz tog podneblja) su bili većinom nepismeni ljudi. Stoga se možemo zapitati kako je bilo moguće da jedan nepismen čovjek osvoji srca najrječitih ljudi!

Kaže Allah:   Reci: „Kad bi se svi ljudi i džini udružili da sačine jedan ovakav Kur’an, oni, takav kao što je on, ne bi sačinili, pa makar jedni drugima pomagali.”. (17:88)


Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, i mnogi njegovi drugovi su bili oskudni, a i pored takvoga stanja on bi im učio kur’anske ajete (rečenice) koji su sadržavali naučne činjenice, a koje je moderna nauka otkrila uz pomoć savremene opreme 1400 godina nakon objave Kur’ana.

Thomas Carlyle je kazao: “Tvrditi da je prevarant izmislio jednu religiju? Hm, zašto to tvrditi kada jedan prevarant ne može ni jednu kuću od cigle sagraditi, jer ako ne zna raditi sa malterom, spaljenom glinom i svim ostalim što je potrebno za izgradnju kuće, rezultat njegovog rada ne bi bila kuća izgrađena od cigle već samo jedna gomila kamenja. Dakle, ta izgrađena kuća ne bi mogla stajati 1200 godina i ne bi mogla primiti 180 miliona ljudi, već bi odmah kolapsirala i naravno srušila se.”(12)