De sleutel

Om te begrijpen

Islam

LEES VERDER LEES VERDER

Wat is de islam?

Islam is om Zijn Eenheid (Monotheïsme) aan Allah te onderwerpen, om Hem ondergeschikt te zijn

Wat is koran?

De koran is de constitutie van de moslims waaruit zij de leringen afleiden

Voorwoord
schrijver

In de naam van Allah de Erbarmer, de Meest Barmhartige. Alle Lof is aan Allah, en Allah's zegeningen en vrede zij met de profeet Mohammed en zijn familie en metgezellen, Voorts: Degene die een boek doorbladert heeft het niet gelezen.

Zuilen van
de islam

De aanbiddingen in vorm van daden en woorden, ook wel de Zuilen van

Wat is de
Koran ?

De woorden van Allah die in de Arabische taal geopenbaard zijn aan de profeet Mohammed, welke veelvuldig is overgebracht zowel mondeling als schriftelijk, hij begint met Surat Al-Fatiha en eindigd met Surat An-Naas

Wat weet jij
over

De Heilige Ka,ba : De eerste moskee die op aarde gebouwd is. Allah (soebhanahoe wa ta,la) zegt: “Voorzeker, het eerste huis dat voor de mensheid bestemd werd, is dat te Bekka (Mekka) vol van zegeningen en als richtsnoer voor alle werelden. Daarin zijn duidelijke tekenen: het is de plaats van Abraham en wie het binnengaat is in vrede.” (De Koran 3- 97). Adam vrede zij met hem heeft het gebouwd en Ibrahim (Vrede zij met hem) heeft het herbouwd. Toen Ismaiel (Vrede zij met hem) het kind van Hajar geboren werd, werd de andere vrouw van Ibrahim (vrede zij met hem) Sarah jaloers en gebood Ibrahim (vrede zij met hem) om hen ver weg te brengen. Hier openbaarde Allah de Verhevene aan Ibrahim Vrede zij met hem, om hen naar Makkah te brengen. Ibrahim (Vrede zij met hem) gehoorzaamde aan de openbaring van zijn Heer en bracht hen naar Mekkah. Hij bezocht hen daarna van tijd tot tijd.

Islamitische manieren

De islam heeft alle mondelinge en oneerbare handelingen verboden.

Rechten in de islam

De islam heeft voor zijn volgers rechten en plichten voorgeschreven ieder naar zijn status, zo hebben ouders rechten, van een getrouwd stel heeft iedereen van hun rechten, kinderen hebben rechten, de buren hebben rechten enz. Met als doel liefde en medeleven te verspreiden onder de mensen en het verband van de gemeenschap te versterken en daarmee ontbinding en uit elkaar vallen te voorkomen.

De islam en geld

Geld in de islam is het geld van Allah, en het is een toevertrouwde verantwoording bij de dienaar, het is verplicht om geld op islamitisch legitieme wijze te verdienen en ook mag het geld niet uitgeven worden aan verboden zaken of doelloos verspilt worden.

De islam en geld

Geld in de islam is het geld van Allah, en het is een toevertrouwde verantwoording bij de dienaar, het is verplicht om geld op islamitisch legitieme wijze te verdienen en ook mag het geld niet uitgeven worden aan verboden zaken of doelloos verspilt worden. De profeet heeft gezegd: “De voeten van een dienaar zullen op de dag des oordeels niet van plaats veranderen totdat hij gevraagd wordt over zijn leeftijd; waaraan hij die besteed heeft, en zijn kennis; wat hij ermee gedaan heeft, en over zijn geld; waar hij het vandaan heeft aan waaraan hij het heeft uitgegeven, en over zijn lichaam; hoe hij het gebruikt heeft.” En een dienaar dient zijn geld uit te geven aan goede doelen.

De sleutel

Om te begrijpen

Islam