Islamitische manieren

Islamitische manieren  

De islam heeft alle mondelinge en oneerbare handelingen verboden. 


Allah zegt: “Zeg:  Mijn Heer heeft slechts de zedeloosheden verboden, wat er openlijk van is en wat er verborgen van is; en de zonde; en de overtreding zonder recht; en dat jullie Allah deelgenoten toekennen, waarover Hij geen bewijs heeft neergezonden en dat jullie over Allah zeggen wat jullie niet weten”’ (De Koran 7 -33).


En hij heeft opgedragen alle goede karaktereigenschappen na te leven, de profeet heeft gezegd: “Ik ben gezonden om de goede karaktereigenschappen te vervolmaken”. (overgeleverd door: Al-Hakim).