Korán o tlaku vzduchu

Korán o tlaku vzduchu

Alláh  říká:
Koho Bůh chce vést cestou správnou, tomu otevře hruď pro islám; tomu, komu chce dát zbloudit, tomu zúží a uzavře hruď, jako by měl stoupat k nebi. A takto Bůh dává pocítit hněv svůj těm, kdož neuvěřili. (6:125)


Z tohoto verše vyplývá, že čím výš v atmosféře člověk stoupá, tím je dýchání obtížnější. Toto je způsobeno snižujícím se tlakem vzduchu a koncentrací kyslíku. Tuto skutečnost nelze prokázat bez toho, aby lidé vystoupali k nebi! Bylo to objeveno teprve poté, co se lidé naučili létat a dosahovat výšek.

 

Když člověk vystoupá do nadmořské výšky nad osm tisíc metrů, pocítí dýchací obtíže v důsledku nedostatku kyslíku a nízkého tlaku vzduchu. Častým problémem je hypoxie, kdy se k tělesným tkáním dostává jen malé množství kyslíku. Také se můžeme setkat s dysbarismem, což je soubor symptomů způsobený vystavením příliš nízkému nebo rychle se měnícímu tlaku vzduchu.(20) Tyto dva problémy narušují normální tělesné funkce, obtížné dýchání ve vysokých nadmořských výškách lze tedy vysvětlit jednoduše jako sebeobrannou reakci organismu