Islám a společnost

Islám a společnost

Islám nařizuje, že je třeba se starat o životní prostředí a chránit ho a zakazuje jakékoliv znečišťování. Dosahuje toho následujícími zásadami:

● Doporučuje sázet užitečné rostliny a stromy. Posel islámu Muhammad řekl: «Žádný muslim nezasadí strom či plodiny, jejichž plody jí ptáci, lidé či zvířata, aniž by mu to bylo započítáno jako almužna.» (Buchárí).
 
● Doporučuje odstraňovat vše škodlivé. Posel islámu řekl: «Odstraňovat škodlivé z cesty je almužnou.» (Buchárí).
 
● Doporučuje karanténu pro postižené nemocemi a epidemiemi, aby se zabránilo šíření do dalších oblastí a ochránily se životy ostatních. Posel islámu  řekl: «Pokud uslyšíte o moru v určité oblasti, nevstupujte tam. A když propukne v místě, kde se nacházíte, pak jej neopouštějte.» (Buchárí).
 
● Zakazuje bezdůvodné zabíjení zvířat a ptáků. Posel islámu Muhammad  řekl: «Když někdo bez důvodu zabije vrabce, ten bude v den zúčtování volat k Alláhovi: „Alláhu, ten a ten mě zabil bez důvodu a bez užitku!“» (Nasá,í).
 
● Zakazuje jakékoliv znečišťování. Posel islámu Muhammad řekl: «Obávejte se dvou věcí, za které lidé proklínají ostatní.» Jeho společníci se zeptali: «Jaké jsou tyto dvě věci, za které lidé proklínají ostatní?» On odpověděl: «Vykonání potřeby na místech, kudy chodí lidé, nebo kde vyhledávají stín.» (Muslim).