Korán o horách

 
Alláh říká:

  «Což zemi jsme jak lože nerozprostřeli a hory jejími podpěrami
neučinili?
(78:6-7)


Vědci popisují význam hor jako kolíků či čepů stabilizujících zemský povrch takto: «Hory mají podzemní kořeny, které jsou zakotveny hluboko v zemi, tedy hory mají tvar kolíků. Zemská kůra je vysoká třicet až šedesát kilometrů, což bylo zjištěno pomocí seismografu. Díky tomuto přístroji bylo také zjištěno, že každá hora má podzemní kořen, který zemskou kůru stabilizuje vůči spodním vrstvám a brání tomu, aby se země třásla. Hora je tedy podobná hřebíku, který drží pohromadě různé kusy dřeva.»(32)


Alláh říká:  A on rozhodil po zemi hory pevně zakotvené, aby se s vámi nekymácela; a také řeky a cesty – snad budete správně vedeni (16:15)

Moderní věda potvrzuje, že hory jsou po zemi rozmístěny stejnoměrně, což také stabilizuje zemský povrch. Obzvlášť to platí pro hory geology nazývané «asymetrická pohoří», která najdeme na každém kontinentu.(33) Jak mohl neučený muž, jehož lid byl většinou negramotný, vědět o těchto skutečnostech?