Základní cíle islámu

Základní cíle islámu

    Základními cíli islámu je:  


  • Zachování islámského náboženství  

  • Zachování života  

  • Zachování majetku  

  • Zachování zdravé mysli  

  • Zachování rodové linie.  

  • Zachování cti  Prorok islámu Muhammad ☺ řekl: «Alláh pro vás vskutku učinil vaše životy, vaše majetky a vaší čest nedotknutelnými, stejně tak jako je posvátný tento den [den ,Arafat během pouti] v tomto měsíci [posvátný měsíc dhul-hidždža, 12. měsíc islámského kalendáře] na tomto [posvátném] místě [Mekka a její okolí].» (Buchárí)Také řekl: «Mám vám říci, kdo je pravý věřící? Člověk, kterému ostatní svěřují své peníze a životy. Muslim je ten, před jehož jazykem a rukou jsou ostatní v bezpečí. Pravý bojovník na Alláhově cestě je ten, kdo bojuje proti vnitřním touhám svého ega, aby poslouchal Alláha, a pravý vystěhovalec [kdo opustil zemi nevíry a odešel do země víry] je ten, kdo opustí hříchy a špatné činy.» (Ibn Hibbán).