Korán o temnotě a vnějších vrstvách atmosféry


Korán o temnotě a vnějších vrstvách atmosféry

Alláh y říká: A i kdybychom jim bránu nebeskou otevřeli a oni stoupali by k ní, přece by říkali: Zraky naše byly opity nebo spíše jsme lidé očarovaní (15:14-15)


Toto přirovnání je úžasné, protože ukazuje obecnou skutečnost, o které lidé dříve nevěděli a objevili ji teprve v období dobývání vesmíru v 60. letech. Celý vesmír zahaluje temnota a světlo viditelné na Zemi lze sledovat do dvě stě kilometrů nad zemským povrchem; nad touto hranicí se slunce jeví jako modrý kotouč. Temnotu způsobuje řídký výskyt vodní páry a prachových částic. Alláh, který nás zpravil o této skutečnosti, je dalek jakékoliv nedokonalosti.