Kur’an o vazdušnom pritisku

Kur’an o vazdušnom pritisku

Kaže Allah:
Onome koga Allah želi uputiti - On srce njegovo prema islamu raspoloži, a onome koga želi u zabludi ostaviti - On srce njegovo stegne i umornim učini kao kad čini napor da na nebo uzleti. Eto, tako Allah one koji ne vjeruju bez podrške ostavi. (6:125)


Iz ovoga ajeta se može zaključiti da kada se čovjek diže u visine prema atmosferi, počinje teže disati. Razlog toga je smanjenje zračnog pritiska i niska koncentracija kiseonika koja se pojavljuje onda kada čovjek čini napor da poleti u visinu prema nebuOvo je prvi put otkriveno onda kada je čovjek naučio da leti i kada je počeo da doseže nove visine.

 

Ako se čovjek uzdigne u visinu osam kilometara iznad mora, imat će problema sa disanjem zbog nedostatka kiseonika i niskog pritiska zraka. Čest problem koji se tada pojavljuje je hipoksija (stanje gdje se smanjuje količina kiseonika u ćelijama i tkivima), a drugi problem koji se također pojavljuje u tim trenucima je hipobarija ili dizbarizam (skup poremećaja, nastao kao posljedica uticaja sniženog barometarskog pritiska sredine na tijelo čovjeka).

 

(20)Pojava ovih problema kod čovjeka rezultira sa ometanjem normalne funkcije tijela i zbog toga se pojavljuju poteškoće sa disanjem na visini, što se opet može jednostavno objasniti kao mjera zaštite od strane tijela za unutrašnje organe istoga tijela.